DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.145-147

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОХ ТОВСТИХ (РЕАЛЬНИХ) СФЕРИ) НИХ ЛІНЗ

В. А. Лисак

Анотація


У статті запропоновано експериментальний метод визначення кардинальних (головних) точок та кардинальних (головних) площин системи лінз.

In article is offered the experimental method for determination of cardinal points and cardinal planes of lenses system.


Повний текст:

PDF

Посилання


Павленко А. Експериментальне дослідження оптичної сили системи тонких лінз // Фізика та астрономія в школі. - 2002. - №6 - С. 41-42.

Павленко А., Жмурський С, Лисак В. Нові можливості фронтального фізичного експерименту з використанням оптичних лінз // Фізика та астрономія в школі.

- 2002. - № 2 - С. 13-15.

Павленко А., Лисак В. Експериментальне визначення кардинальних точок і головних площин лінзи // Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки. - Вип. 46.

- Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. -С. 213-216.