DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.148-150

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

В. В. Мендерецький

Анотація


В статті розкриті особливості організації роботи учнів щодо підвищення ефективності формування експериментальних умінь на уроках фізики з позицій особистісно орієнтованого підходу до навчального процесу. Передбачаються елементи управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів.

In the articles the uncovered features of organisation of activity of the schoolboys concerning increase of efficiency formation of experimental skills at lessons of physics from stands of the approach, oriented on the person, to educational process. The members of control of educational and cognitive activity of the schoolboys are guessed.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державна національна програма “Освіта” (Україна — хХі століття). — К.: Райдуга, 1994.

Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики. — Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 1999. — 174 с.

Якиманская И.Я. Разработка технологии личностноориентированного обучения // Вопросы психологии. - 1995. - № 2.

Брейтигам Э.К. Обучение математике в личностноориентированной модели обучения // Педагогика. -2000. - № 10.

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Освіта. — 2000. — 30 серпня-6 вересня. — С. 3-6.