DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2003-9.154-156

ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА В ТОНКИХ ПЛІВКАХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ

О. П. Ситников

Анотація


Рідкі кристали розглядаються як унікальні об’єкти при вивченні фізичних явищ в розділах загальної фізики "Молекулярна фізика", "Електрика і магнетизм", "Оптика". Показано, що рідкокристалічний стан — це окремий фазовий стан речовини, проміжний між твердим і рідким станом, який поєднує в собі властивості як твердого кристалу так і звичайної рідини. Ця особливість використовується у лабораторній роботі по вивченню інтерференції поляризованих променів.

Liquid crystals are considered as unique model objects to study physical phenomena in the section of general physics "Molecular physics", "Electricity and "Magnetism", "Optics". It has been shown that liquid-crystal stage is a particular phase of liquid. It is intermediate between solid and liquid states, combining in itself characteristics of both
liquid crystal and that of ordinary liquid. This feature will of polarized rays.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гриценко М.І., Ситников О.П. Лабораторний практикум: Фізика рідких кристалів для фізичних спеціальностей педагогічних вузів // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Вип. 1. — Миколаїв, МДПУ, 1999. — С. 22-26.

Гриценко М.І., Ситников О.П. Вивчення рідких кристалів в курсі загальної фізики. 1 // Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конф. “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, Київ, 7-8 червня 2000 р. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. - С. 55.

Гриценко М.І., Ситников О.П. Вивчення рідких кристалів в курсі загальної фізики. 2 // Наукові записки: Збірник наук. статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Укл. П.В.Дмит-ренко та ін. - К.: НПУ, 2001. - С. 146-156.

Ситников О.П. Електрооптичні явища в курсі загальної фізики // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 4. Серія: педагогічні науки. — Чернігів, 2001. — С. 141-144.