DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.60-63

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДУЛЬНОЇ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ

І. Т. Богданов

Анотація


У статті розглянуто теоретичні та методологічні засади модульної побудови навчального процесу. Досліджене питання проектування цілей, навчального змісту, методологічного забезпечення модуля. Виділено відповідні етапи та рівні організації навчального процесу.

The teoretical and methodological basis of modul structure of teaching proctss are examined in this article. The questions of projecting of purposes of teaching content and metodological ensuring of modul are researched. The appropriate steps and levels of organization of teaching process are alloted.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. — Донецк: “ЕАИ-пресс”, 2001. — 160 с.

Бондар В.І. Модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної дисципліни (на матеріалі дидактики). — К.: НПУ, 1999. - 49 с.

Будний Б.Є. Формування фундаментальних фізичних понять (теоретичні основи). — К.: ВТОВ “А.С.К.”, 1996. — 128 с.

Гуз К.Ж. Державний стандарт природничонаукової освіти з огляду на її цілісність //Педагогіка і психологія. — 2000. — №3. — С.29-36.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: педагогічні концепції. — К.: Школяр, 1997. — 148 с.

Концепція педагогічної освіти. — К.: ІЗМН, 1998. — 20 с.

Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності за модульно-рейтинговою технологією навчання // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 3. — С.84-88.