DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.63-66

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ — ОСНОВА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Л. А. Булавін, П. П. Чолпан, В. М. Ящук

Анотація


В зв'язку з постійним оновленням знань нині постає необхідність освіти впродовж життя. Безперервна фізична освіта забезпечується в нашій країні інститутийованими формами навчання для одержання середньої і вищої освіти відповідно до нині діючих Державних освітніх стандартів та післявузівською освітою, яка вимагає більш повного нормативно-правового та науково-методичного обґрунтування.

The continuous renovation of knowledge in our days causes the necessity of education during all the life. The permanent physical education is provided in our country by the institutional forms of study for obtaining secondary and higher education according to the acting state education standards; as well as by post-university education, requiring more complete normative-legal and scientific-methodical basing.


Повний текст:

PDF

Посилання


Освіта України. Нормативно-правові документи. — К.: Міленіум, 2001. — 472 с.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Газета “Освіта України”, спецвипуск. — № 5, 20.01.2004 р.

Галузеві стандарти вищої освіти України. Напрям підготовки 0701 Фізика // Л.А.Булавін, В.М.Кланічка, П.П.Чолпан та інші. — К.: КНУ, 2004. — 127 с.

Галузеві стандарти вищої освіти України. Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта (Фізика) // Г.П.Грищенко, Л.А.Булавін, П.П.Чолпан та інші. — К.: НПУ, 2003. - 146 с.

Андронов В М, Бугайов О.Г., Ляшенко О.І. Концепція неперервної фізичної освіти в навчальних закладах України // Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики (Матеріали II Всеукраїнської конференції викладачів фізики педагогічних інститутів та університетів). - К., 1996. - С.7-19.

Крижанівський Є.І., Дзвінчук Д.І. Безперервна освіта — необхідна умова життєвого успіху // Нові технології

навчання. (Матеріали науково-методичної конференції “Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України”). Спеціальний випуск, частина II. — К., 2003. — С.5-13.