DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.71-77

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1993-2003 рр.)

І. М. Конет

Анотація


Розглянуто питання розвитку досліджень з теорії крайових задач математичної фізики на фізико-матема-тичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету за 1993-2004 рр.

The question of development of researches from the theory of regional tasks of mathematical physics at physical and mathematical faculty of Kamyanets-Podilsky State University after 1993-2004 years is considered.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеюк П.І., Конет І.М., Михацький Д.М. Стаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в обмежених клиновидних циліндрично-кругових областях // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип. 6. -Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 2002. - С.3-17.

Авдеюк П.І., Конет І.М. Нестаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в обмежених клиновидних циліндрично-кругових областях // Зб. наук. пр. Кам’я-нець-Подільського держ. ун-ту. Серія фізико-матема-тична (математика). Вип. 7 - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. - С.3-17.

Громик А.П., Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в безкрайній ізотропній пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України,

-Вип.4. - С.58-64.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в безкрайній напівбезмежній ізотропній пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, І993.-Вип.4. - С.64-74.

Громик А.П., Конет І.М. Нестаціонарні температурні поля в безкрайній ізотропній пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, І994. - Вип.5. - С. 92-97.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в безкрайній напівбезмежній ізотропній пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, 1994. - Вип. 5. - С.84-91.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній напівсмузі-пластинці // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т математики. - К.,

- С.61-62.

Громик А.П., Конет І.М. Статичні і квазістатичні термопружні поля в безкрайній ізотропній пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, 1994. - Вип.6. - С.40-46.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній смузі-пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1994. - Вип.7. -С.64-73.

Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній смузі-пластинці // Четверта міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Тези доповідей. - Київ, 1995. - с.86.

Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т математики. - К., І995. - С.78-79.

Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній смузі-пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. -К.: Ін-т математики НАН України, 1995. - Вип.8. -С.62-67.

Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній напівсмузі-пластинці // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.

наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1995.

- Вип.9. - С.161-168.

Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній напівсмузі-пластинці // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізи-ко-математична. Вип.2. - Кам’янець-Подільський: КП ДПІ, 1995. - С.72-80.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в тонкій ізотропній прямокутній пластинці // П’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Тези доповідей. - К.: КПІ, 1996. - С.105.

Громик А.П. Статичні і квазістатичні термопружні поля в безкрайній напівбезмежній тонкій ізотропній пластині // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т математики. - К., 1996. - С.35-37

Громик А.П Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій ізотропній напів-смузі-пластинці // Математическое моделирование. Сб. науч. тр. / НАН України, Ин-т математики. - К.,

- С.81-84.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в ізотропній пластинці у вигляді прямокутного клина // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - Вип.11. - С.91-98.

Громик А.П. Нестаціонарні температурні поля в ізотропній пластинці у вигляді прямокутного клина // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - Вип.12. - С.53-61.

Громик А.П., Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці // Задачи со свободными границами и нелокальные задачи для нелинейных параболических уравнений. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К., 1996. - С.23-26.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в тонкій ізотропній пластинці у вигляді прямокутного клина // Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції.

- К.: КПІ, 1997. - С.123.

Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в безкрайній тонкій ізотропній пластинці // Прикладная математика и математическое моделирование. Труды VII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики». - Феодосия, 1997. - С.58-61.

Громик А.П. Стаціонарні температурні поля в тонкій ізотропній пластинці у вигляді прямокутника // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. Вип.3. - Кам’янець-Подільсь-кий: К-П ДПУ, 1997. - С.27-30.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в тонкій ізотропній напівсмузі-пластинці // Сьома Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. - К.: КПІ, 1998. -С.129.

Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в безкрайній напівбезмежній тонкій ізотропній пластинці // Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Ч. I. - К.: Ін-т математики НАН України, 1998. - С. 165-166.

Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т математики. - К., І998. - С.78-80.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності в ізотропній напівсмузі-пластинці // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1998. - Вип.2. - С.106-111.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності для ізотропної смуги-пластинки // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика, № 337, т.2. - 1998. - С.206-210.

Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільсь-кого держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип. 4. - Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 1998. - С.38-43.

Громик А.П., Конет І.М. Стаціонарна задача теплопровідності в необмеженій тонкій циліндрично-ізотропній пластині // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т математики. - К., 1999. - С.71-75.

Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кільчастих пластин // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1999. - Вип. 4. - С.51-58.

Громик А.П., Конет І.М. Стаціонарна задача теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. - 1999, № 9. - С. 50-54.

Громик А.П., Конет І.М. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. - 1999, № 10. - С.16-20.

Громик А.П. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для циліндрично-ізотропних пластин // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. - К.: НТУУ (КПІ), 2000. - С.66.

Громик А.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля у тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках з круговим отвором // Вісник Терно-пільского державного технічного університету. Том 5, № 3. - 2000. - С.123-129.

Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теорії теп-

лопровідності в тонкій необмеженій клиновидній циліндрично-ізотропній пластині // Зб. наук. пр. Кам’я-нець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-ма-тематична. Вип.5. - Кам’янець-Подільський: К-П

ДПУ, 2000. - С.39-45.

Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кільчастих пластин // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 2000. - Вип.5. - С.91-97.

Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кругового сектора // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 2001 - Вип. 6. - С.13-22.

Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді кругового сектора // М.В.Остроградсь-кий - видатний математик, механік і педагог. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В.Остроградського. - Полтава: ПДПУ, 2001. - С.21-23.

Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластини у вигляді необмеженого кільчастого сектора // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фі-зико-математична (математика). Вип. 6. - Кам’янець-Подільский: К-П ДПУ, 2002. - С.50-58.

Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кільчастого сектора // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 2002. -Вип.8. - С.238-247.

Громик А.П. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних пластин // Дев’ята Міжнародна на-

укова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. - К.: НТУУ (КПІ), 2002. - С.60.

Громик А.П. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для тонких клиновидних циліндрично-ізотропних пластин // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Бо-голюбовські читання: Тези доповідей. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА,2002. - С.57.

Громик А.П. Стаціонарна крайова задача теплопровідності в тонкій необмеженій клиновидній циліндрично-ізотропній пластині // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій. Міжнародна конференція: Тези доповідей. - Хмельницький: ТУП, 2002.

- С.39.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теорії теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластини у вигляді кільчастого сектора // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут,

- В.9. - С.180-192.

Громик А.П. Нестаціонарна задача теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної кільчастої пластини // Крайові задачі для диференціальних рівнянь. Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федь-ковича. - Чернівці: Прут, 2002. - Вип.9. - С.280-284.

Громик А.П. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теорії теплопровідності для тонких клиновидних циліндрично-ізотропних пластин // Міжнародна наукова конференція. Шості Боголюбов-ські читання. Тези доповідей. - К.: Ін-т математики НАН України, 2003. - С.59.

Громик А.П. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності для тонкої циліндрично-ізотропної пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектора // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізи-ко-математична (математика). Вип.7. - Кам’янець-Подільский: Абетка-НОВА, 2003. - С.34-43.

Конет І. М., Ленюк М. П. Узагальнені нестаціонарні просторові температурні поля // Зб. наук. пр. Кам’я-нець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. Вип. 1. - Кам’янець-Подільський К-ПДПІ, 1993. - С.32-41.

Конет І.М., Ленюк М.П. Обчислення деяких класів невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень (Лежандра-Вебера) // Зб. наук. пр. Ка-м’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. Вип.1. - Кам’янець-Подільський: К-П ДПІ, 1993. - С.42-57.

Конет І.М. Узагальнені нестаціонарні температурні поля в прямокутному брусі // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр.

- К.: Ін-т математики АН України, 1993. - Вип.2. -С.73-78.

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для кусково-однорідного необмеженого сферичного конусу з сферичною порожниною // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б. наук. пр.

- К.: Ін-т математики АН України, 1993. - Вип.3. -С.148-159.

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для кусково-однорідного необмеженого сферичного конусу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач.: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, 1994. - Вип.5. - С.110-118.

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для кусково-однорідного порожнистого обмеженого сферичного конусу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики АН України, 1994. - Вип.6. - С.46-56.

Конет І.М. Узагальнена задача теплопровідності для прямокутного паралелепіпеда // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К., 1994. - С.107.

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для кусково-однорідного обмеженого сферичного конусу // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1994. - Вип.7. - С.111-122.

Конет І.М., Стопень Г.Я. Динамічна задача термопружності для ізотропної кусково-однорідної тонкої обмеженої пластини // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділь-ського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. Вип.2. - Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1995. -С.98-112.

Конет І.М. Узагальнена задача теплопровідності для напівобмеженого октанта // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К.,

- С.115-116.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в клиновидних парашутних просторах // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1995. -Вип.10. - С.96-105.

Конет І.М Стаціонарні температурні поля в клиновидних парашутних просторах з суцільними включеннями // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - Вип.11. - С.112-121.

Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарні температурні поля в кусково-однорідних парашутних просторах // Волинський математичний вісник. - Рівне, 1996. -Вип. 2. - С.104-106.

Конет І.М, Лисак М.І. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних парашутних просторах // Математичні методи в науково-технічних дослідженнях: 3б. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України,1996. - С.147-156.

Конет І.М. Нестаціонарні температурні поля в кусково-однорідних сферичних конусах // П’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Тези доповідей. - К.: КПІ, 1996. - С.199.

Конет І.М., Лисак М.І. Стаціонарні температурні поля в кусково-однорідних ортотропних парашутних просторах // Всеукраїнська конференція "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування". Тези доповідей. -К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - С.82.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в клиновидних парашутних просторах з порожнистими включеннями // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - Вип.12. - С.73-83.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в кусково-однорідних ортотропних суцільних парашутних тілах // Крайові задачі термомеханіки: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики. НАН України. Ч.1, 1996. - С.169-172.

Конет І.М. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів в суцільних клиновидних парашутних тілах // Математическое моделирование. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К.,

- С.116-119.

Конет І.М. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у порожнистих клиновидних парашутних тілах // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. Ч.2. - К., 1996. - С.44-46.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в клиновидних парашутних просторах з порожнистими покритими включеннями // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - Вип.13. - С.79-88.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в клиновидних парашутних просторах з суцільними покритими включеннями // Інтегральні перетворення та їх застосування: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1996. - С.69-77.

Конет І.М., Ленюк М.П. Підсумовування деяких класів функціональних рядів методом інтегральних перетворень // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ.

пед. ун-ту. Серія фізико-математична. - Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 1997. - Вип.3. - С.40-46.

Конет І.М. Нестаціонарні температурні поля в ортот-ропних парашутних просторах з парашутною порожниною // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична. - Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 1997. - Вип.3. - С.36-39.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в ортотро-пних парашутних просторах // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1997. -Вип.14. - С.138-146.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в суцільних ортотропних парашутних тілах // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1997. - Вип.15. - С.62-69.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в порожнистих ортотропних парашутних тілах // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України,

- Вип.16. - С.148-156.

Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності для ортотропних парашутних тіл // Шоста Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. - К.: КПІ, 1997. - С.214.

Конет І.М., Ленюк М.П. Напружений стан тонких пластинок. Монографія. Частина 1. - Кам’янець-Поділь-ський: К-ПДПУ, 1997. - С.136.

Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для ортотропних клиновидних парашутних тіл. - К., 1997. - 49 с. - (Препринт / НАН України. Ін-т математики; 97.10).

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних суцільних парашутних тіл // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К., 1997. - С.161-167.

Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів з порожниною // Дифференциальные и интегральные уравнения математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К.,

- С.119-124.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних порожнистих парашутних тілах // Прикладная математика и математическое моделирование. Труды УІІ Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики". - Херсон-Феодосия, 1997. - С.92-94.

Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних тіл // Асимптотичні та якісні методи в теорії нелінійних коливань. Міжнародна конференція. Треті Боголюбовські читання. Тези доповідей. - К.: Ін-т математики НАН України, 1997. - С.91-92.

Конет І.М. Перша нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних просторів // Матеріали наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народженню видатного українського вченого, математика Володимира Левицького. - Тернопіль, 1997. - С.31-34.

Конет І.М. Друга нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних просторів // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1997. - С.126-131.

Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності для ортотропних парашутних тіл // Всеукраїнська наукова конференція "Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь". Тези доповідей. - К., 1997. - С.57.

Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних парашутних областей. - К., 1998. - 36 с. -(Препринт /НАН України. Ін-т математики; 98.2.).

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних парашутних просторах // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України,

- Вип.1(17). - С.102-116.

Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних парашутних областей // Сьома Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції.

- К.: КПІ, 1998. - С .229-230.

Конет І.М., Лисак М.І. Стаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів з порожниною // Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина 2. - К.: Ін-т математики НАН України, 1998. - С.6-9.

Конет І.М., Нікітіна ОМ. Інтегральне перетворення, породжене на полярній осі г > 0 узагальненим диференціальним оператором Лежандра // Сучасні проблеми математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Ч. 4. - Чернівці: Рута, 1998. - С.47-50.

Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях. Монографія.

- К.: Ін-т математики НАН України, 1998. - 209 с.

Конет І.М., Ленюк М.П., Нікітіна О.М. Деякі узагальнення інтегральних перетворень типу Мелера-Фока. -К., 1998. - 56 с. - (Препринт / НАН України. Ін-т математики; 98.6).

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних парашутних просторах з порожниною // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К., 1998. - С. 118-121.

Конет І.М., Лисак М.І. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів у багатошарових ортотропних порожнистих парашутних тілах // Физико-технические и технологические приложения математического моделирования. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. - К., 1998. - С.124-127.

Конет І.М., Ленюк М.ІІ. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки.

- 1998. - Вип. 2. - С.53-62.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних парашутних просторах з порожниною // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: 3б. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, 1998. - Вип.2. - С.129-143.

Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності для кусково-однорідних клиновидних сферичних областей // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Прикладна математика, № 337, т.2. - 1998.

- С.220-222.

Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних тіл з порожниною // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. - 1998, № 12. - С.19-24.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних суцільних парашутних тілах // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України, І998. - Вип.3. - С.55-68.

Конет І.М. Нестаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в необмежених ортотропних циліндрично-кругових областях // 3б. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-матема-тична (математика). Вип. 4. - Кам’янець-Подільсь-кий: К-ІІ ДПУ, 1998. - С.49-57.

Конет І.М., Нікітіна О.М. Інтегральне перетворення типу Мелера-Фока, породжене на полярній осі г > ^0 >0 узагальненим диференціальним оператором Лежандра // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільсь-кого держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.4. - Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 1998. - С.57-63.

Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для ортотропних циліндри-

чно-кругових областей. - К., 1999. - 70 с. - (Препринт / НАН України. Ін-т математики; 99.1).

Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізи-ко-математичні науки. - 1999. - Вип.2. - С.101-114.

Конет І.М., Михацький Д.М. Стаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в напівобмежених ор-тотропних клиновидних циліндрично-кругових областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України. 1999. - Вип. 4. - С.83-99.

Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотро-пних клиновидних циліндрично-кругових областей. Монографія. - Чернівці: Рута, 2000. - 136 с.

Конет І.М. Стаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в необмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових областях // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. - К.: НТУУ (КПІ), 2000. - С.107.

Конет І.М., Михацький Д.М. Стаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в необмежених клиновидних циліндрично-кругових областях // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип. 5. -Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 2000. - С.51-59.

Конет І.М., Нікітіна О.М. Узагальнені скінченні інтегральні перетворення типу Мелера-Фока другого роду // Зб. наук. пр. Кам’янець-ІІодільського держ. пед. унту. Серія фізико-математична (математика). Вип.5. -Кам’янець-Подільський: К-П дПу, 2000. - С.60-64.

Конет І.М., Нікітіна О.М. Інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на кусково-однорідній полярній осі г > К{) > 0 // Диференціальні та інтегральні рівняння. Тези доповідей Міжнародної конференції. -Одеса, 2000. - С.147-148.

Конет І.М. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів у багатошарових обмежених циліндрично-кругових просторах // Вестник Херсонского государственного технического университета. Вып. 2(8). - Херсон: ХГТУ, 2000. - С.128- 131.

Конет І.М. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів у багатошарових обмежених циліндрично-кругових тілах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х т.

- Львів. - Т.1. - 2000. - С .264-267.

Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності в на-півобмежених циліндрично-кругових областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: 3б. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України. - 2000.

- Вип.5. - С.130-142.

Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарні крайові задачі теплопровідності в необмежених багатошарових циліндрично-кругових областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. - К.: Ін-т математики НАН України. - Вип.5. - 2000. - С.142-165.

Конет І.М., Ленюк М.П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях. Монографія. - Чернівці: Прут, 2001. - 312 с.

Конет І.М. Нестаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в необмежених клиновидних циліндрично-кругових областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут.

- Вип.6. - С.51-70.

Конет І.М., Ленюк М.П. Нестаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в напівобмежених клиновидних циліндрично-кругових областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 2001. - Вип.6. - С.70-90.

Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності для обмежених багатошарових циліндрично-кругових тіл // Труды X Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики". — Херсон, 2001. — С.179-182.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в напів-обмежених багатошарових циліндрично-кругових областях // Український математичний конгрес — 2001. Математична фізика. Тези доповідей. — К.: Ін-т математики НАН України, 2001. — С.16.

Конет І.М, Мозолюк А.І. Один клас гібридних інтегральних перетворень // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей Міжнародної конференції. — К.: Ін-т математики НАН України, 2001. - С.76.

Конет І.М. Стаціонарні крайові задачі теплопровідності в обмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових областях // Міжнародна наукова конференція "Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь". Тези доповідей. - К.: Ін-т математики НАН України, 2001. - С.74.

Конет І.М, Ленюк М.П. Розв’язок задачі Коші для інваріантних параболічних рівнянь із узагальненим оператором Лежандра на ріманових многовидах // Міжнародна наукова конференція "Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь". Тези доповідей. -К.: Ін-т математики НАН України, 2001. — С.75.

Конет І.М. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових напівобмеже-них циліндрично-кругових тілах // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецк, 2001, т. 6. — С.56-60.

Конет І.М. Стаціонарні крайові задачі теплопровід-

ності в напівобмежених багатошарових циліндрично-кругових просторах // М.В.Остроградський — видатний математик, механік і педагог. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В.Остроградського. — Полтава:

ПДПУ, 2001. — С.33-34.

Конет І.М., Мозолюк А.І. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Ганкеля 1-го роду-Лежан-дра 2-го роду-Фур’є із спектральним параметром // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федько-вича. — Чернівці: Прут, 2001. — Вип. 7. — С.98-110.

Конет І.М. Температурні поля в двоскладових циліндричних просторах // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. — Чернівці; Прут, 2002. — Вип.8. — С.38-46.

Конет І.М. Температурні поля в двоскладових циліндричних просторах з циліндричною порожниною // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федько-вича. — Чернівці: Прут, 2002. — Вип.9. — С.45-58.

Конет І.М. Температурні поля в двоскладових циліндричних тілах // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Випуск 1. В 2-х томах. — Кам’янець-Поділь-ський: К-П ДПУ, 2002. — Т.2. — С.18-24.

Конет І.М. Температурні поля в двоскладових циліндричних тілах з циліндричною порожниною // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.6. — Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 2002. — С.62-70.

Конет І.М. Ленюк М.П. Температурні поля в необмежених двоскладових клиновидних циліндричних областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федько-вича. — Чернівці: Прут, 2002. — Вип.9. — С.58-95.

Конет І.М. Нестаціонарні крайові задачі теорії теплопровідності в необмежених кусково-однорідних

циліндрично-кругових областях // Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. — К.: НТУУ (КПІ),

- С.99.

Конет І.М. Нестаціонарні задачі теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних циліндрично-кругових областях // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Боголюбовські читання: Тези доповідей. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С.88.

Конет І.М, Мозолюк А.І. Про один клас скінчених гібридних інтегральних перетворень із спектральним параметром // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Боголюбовські читання: Тези доповідей. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С.89.

Конет І.М. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових необмежених циліндрично-кругових просторах // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. Біологічні науки.

- Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2002, № 1. - С.42-45.

Конет І.М. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових необмежених циліндрично-кругових тілах // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій. Міжнародна конференція: Тези доповідей. — Хмельницький: ТУП, 2002. - С.57.

Конет І.М. Стаціонарні задачі теплопровідності для обмежених багатошарових циліндрично-кругових просторів // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федько-вича. - Чернівці: Прут, 2002. - Вип.9. - С.285-289.

Конет І.М., Ленюк М.П. Інтегральні перетворення Мелера-Фока. Монографія. - Чернівці: Прут, 2002.

- 248 с.

Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в необмежених тришарових циліндричних областях. -Львів, 2003. - 54 с. - (Препринт/НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача; 03.01).

Конет І.М., Ленюк М.П. Температурні поля в необмежених тришарових клиновидних циліндричних областях. - Львів, 2003. - 63 с. - (Препринт / НАН України. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача; 03.02).

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в напів-обмежених багатошарових циліндричних областях // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федько-вича. - Чернівці: Прут, 2003. - Вип.10. - С.89-108.

Конет І.М. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для напівобмежених багатошарових циліндричних тіл // Вестник Херсонского государственного технического университета. - Херсон: ХГТУ, 2003. - Вып.3(19). - С.173-176.

Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в напів-обмежених багатошарових клиновидних циліндричних областях // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільсь-кого держ. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.7. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. - С.47-66.

Конет І.М. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл // Наукові праці Ка-м’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Випуск 2. В 2-х томах. -Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2003. - Т.2. -С.25-30, 2003. - С.51.

Конет І.М. Інтегральні зображення розв’язків крайових задач теплопровідності для необмежених двоскладових циліндричних областей // Міжнароднанаукова конференція. Шості Боголюбовські читання. Тези доповідей. - К.: Ін-т математики НАН України, 2003. - С.107.

Конет І.М. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для напівбезмежних багатошарових циліндричних просторів // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Матеріали конференції. - Львів, 2003. - С.150-152.

Конет І.М. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних областей // Нелінійні проблеми аналізу: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. - Івано-Франківськ: Плай,

- С.51.

Михацький М.А. Дослідження багаточастотних випадкових коливань в складних системах з запізненням // Тези доповідей ХХХХІІІ звітної наукової конференції кафедр Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту за 1991-92 рр. - Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1993. - С.19-20.

Михацький М.А. Дослідження випадкових коливань струнного датчика в двочастотному режимі // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики - К., 1996. - С.187-188.

Михацький М.А. Дослідження двочастотних випадкових коливань струнного генератора // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. Вип.2 - Кам’янець-Подільсь-кий: К-ПДПІ, 1995. - С.134-140.

Михацький М.А. Дослідження випадкових коливань квадратної мембрани // Ряди Фур’є: теорія і застосування. Тези доповідей. - К.: Ін-т математики НАН України, 1997. - С.82.

Михацький М.А. Рівняння Фокера-Планка-Колмого-рова для випадкових коливань струнного датчика в двочастотному режимі // Зб. наук. Пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-матема-тична. Вип.3 - Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 1997. - С.65-66.

Михацький М.А. Дослідження випадкових коливань прямокутної мембрани // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-матема-тична (математика). Вип.4 - Кам’янець-Подільсь-кий: К-П ДПУ, 1998. - С.80-82.

Михацький М.А. Дослідження випадкових коливань круглої мембрани // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділь-ського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.5 - Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, 2000. - С.93-94.

Михацький М.А. Дослідження двохчастотних випадкових коливань прямокутної мембрани // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.6 - Кам’я-нець-Подільський: К-П ДПУ, 2002. - С.93-97.

Михацький М.А. Про випадкові коливання мембрани // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Боголюбовські читання: Тези доповідей. -Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - С.120.

Михацький М.А. Дослідження двочастотних випадкових коливань круглої мембрани // Зб. наук. пр Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фі-зико-математична (математика). Вип.7 - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. - С.97-101.

Мозолюк А.І. Гібридне інтегральне перетворення типу Ганкеля 1-го роду-Лежандра 2-го роду-Фур’є із спектральним параметром // 3б.наук пр., Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-матема-тична. (математика). Вип.6 - Кам’янець-Подільсь-кий: К-П ДПУ, 2000. - Вип.5. - С.95-101.

Мозолюк А.І. Гібридне інтегральне перетворення типу Ганкеля 2-го роду-Лежандра 2-го роду-Фур’є із спектральним параметром // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: В 2-х т. - Львів, 2000. - Т.1. - С.272-275.

Мозолюк А.І. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра 1-го роду-Ганкеля 2-го роду-Фур’є із спектральним параметром // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр., Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. — Чернівці: Прут, 2001. - Вип.6. - С.108-125.

Мозолюк А.І. Гібридне інтегральне перетворення типу Ганкеля 1-го роду Фур’є-Лежандра із спектральним параметром // 3б. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.6. — Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 2002. — Вип.6. — С.102-109.

Мозолюк А.І. Про один клас гібридних інтегральних перетворень із спектральним параметром // Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. — К.: НТУУ (КПІ), 2002. — С.138.

Мозолюк А.І. Про гібридні інтегральні перетворення типу Ганкеля-Лежандра 2-го роду-Фур’є із спектральним параметром // Міжнародна наукова конференція. Шості Боголюбовські читання. Тези доповідей. — К.: Ін-т математики НАН України, 3003. — С.154.

Мозолюк А.І. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра 1-го роду Фур’є-Вебера із спектральним параметром // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділь-ського держ. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.7. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — С.101-110.

Нікітіна О.М. Одна сім’я гібридних інтегральних перетворень на кусково-однорідній полярній осі // Сьома Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. — К.: НТУУ (КПІ) 1998. — С.368.

Нікітіна О.М. Один клас скінчених гібридних інтегральних перетворень // Сучасні проблеми математики: Матеріали міжнародної наукової конференції. Частина 2. — К.: Ін-т математики НАН України,

— С.174-177.

Нікітіна О.М. Запровадження гібридних інтегральних перетворень Конторовича-Лєбєдєва-Фур’є-Конторови-ча-Лєбєдєва на трискладовій полярній осі r > Rq > 0 // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. — К., 1998. — С.165-167.

Нікітіна О.М. Про інтегральне перетворення, породжені узагальненим диференціальним оператором Лежандра // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. — К., 1999. — С.174-177.

Нікітіна О.М. Узагальнені скінчені інтегральні перетворення типу Лежандра 2-го роду. // Математика, її застосування та викладання. Матеріали міжвузівської регіональної наукової конференції, присвяченої 70-річчю фізико-математичного факультету. — Кіровоград, 1999. — С.41-42.

Нікітіна О.М. Узагальнене інтегральне перетворення типу Лежандра 1-го роду із спектральним параметром на двоскладовій полярній осі // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія фі-зико-математична (математика). Вип.6 — Кам’янець-Подільський: К-П ДПУ, 2002. — С.110-116.

Нікітіна О.М. Узагальнене інтегральне перетворення

типу Лежандра 2-го роду із спектральним параметром на полярній осі // Зб. наук. пр. Кам’янець-По-дільського держ. ун-ту. Серія фізико-математична (математика). Вип.7. — Кам’янець-Подільський:

Абетка-НОВА, 2003. — С.118-126.

Самойленко А.М., Березовський А.А., Ленюк М.П., Теплінський Ю.В., Конет І.М. Всеукраїнська школа-семінар "Нелінійні крайові задачі математичної фізики та їх застосування" // Укр. мат. журн., 1997, т.49, №4. — С.613-616.