DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.104-107

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЛАБОРАТОРНОГО КУРСУ З ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL BASIC

А. В. Гаєвська, В. С. Щирба

Анотація


В роботі аналізується досвід впровадження технологій візуального програмування в навчальний процес. Разом з набором індивідуальних завдань встановлюється доцільність їх розв’язання для швидкого освоєння особливостей програмування в середовищі Visual Basic.

In activity the experience of an intrusion of technologies of visual programming in educational process is analysed. Together with a set of personal problems the expediency of their solution for fast development of features of programming in medium Visual Basic is established.


Повний текст:

PDF

Посилання


Браун С. Visual Basic 6: Учебный курс / Пер. с англ. — СПб.: ЗАО “Издательство “Питер”, 1999. - 576 с.

Есипов А.С. Информатика и информационные технологи для учащихся школ и колледжей. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 480 с.: ил.

Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. — СПб.: Питер, 2003. — 768 с.: ил.

Visual Basic 6.0: Пер. с англ. - СПб.: БХВ, 2000. — 992 с.: ил.