DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.114-117

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

А. М. Кух

Анотація


У статті подано аналіз особливостей дистанційної форми навчання з точки зору основних дидактичних принципів

In the article the analysis of features of the controlled from distance form of studies is given from the point of view basic didactic principles


Повний текст:

PDF

Посилання


Лавров Е.А., Ободяк В.К. Підхід до вибору технології дистанційного навчання. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі: Збірник наукових праць. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2003. — С.206-208.

Хуторской А.В. Сколько в дистанционном образовании педагогики? // Editos — List № 1. — 1998.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. — М., 2002.

Волков И.С. Много ли в школе талантов? — М.: Знание, 1989. — 80 с.

Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання: Навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 208 с.

Никитин Б.Л. Ступеньки творчества или развивающие игры. — М.: Просвещение, 1990. — 160 с.