DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2004-10.144-147

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Л. П. Величко, С. П. Величко

Анотація


У цій статті розкрито роль комп’ютерних технологій у подальшому розвитку системи навчального фізичного експерименту та розширення й удосконалення взаємозв’язку навчальних дослідів з графічним методом дослідження механіки у середній та вищій школі.

The role of the computer technologies in the further development of the system of educational physical experiment and the broadening and improving of correlation between educational experiment and graphical method of mechanical phenomena research in the secondary and high school is revealed in this article.


Повний текст:

PDF

Посилання


Величко С.П. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі. — Кіровоград, 1998. — 302 с.

Величко Л, Величко С. Розвиток взаємозв’язку навчального фізичного експерименту та графічного методу дослідження теплових явищ в основній школі. — Збірник наукових праць: Спеціальний випуск / Гол. ред.

B. Г.Кузь. - К.: Наук. світ, 2003. - С.129-138.

Гуржій А.М., Величко С.П., Жук Ю.О. Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі (Організація та основи методики): Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1999. — 303 с.

Тепловые явления: Руководство по выполнению демонстрационных опытов / Авторы: А.В.Демашев,

О.А.Поваляев, М.Л.Ярошевский. — М.: пФ РНПО Росучприбор, 1996-2002. — 36 с.

Физический практикум в высшей школе / Авторы:

А.В.Демашев, О.А.Поваляев, М.Л.Ярошевский,

C. В. Хоменко. — М.: СНАРК, 1997-2002. — 41с.