DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2013-19.318-321

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

О. Н. Семерня

Анотація


О. М. Семерня

Кам ’янець-Подільський національний університет імені Івана Огиенка

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

У статі описані основні характеристики дослідження про формування у студентів методичної компетенції під час проведення практичних занять з методики навчання фізики.

Ключові слова: компетентність, практичні заняття, майбутній учитель фізики.
O. М. Semernya

Kamynenets-Podilsky Ivan Ohienko National University FORMATION OF COMPETENCES OF FUTURE PHYSICS TEACHERS

The article describes the main qq. about the research of the formation of methodical competence of future teachers of Physics during practical sessions on didactics of Physics. We also consider a series of theoretical and experimental knowledge of students as a component of methodological knowledge.

Key words: practical training, expertise, future teacher of Physics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я. Болюбаш. - К. : ВВП «КОМПАС», 1997. - 64 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http:// dneprtest.dp.ua.

Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.

Наукова школа «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» (керівник: доктор педагогічних наук, професор, академік АН ВО України, заслужений працівник освіти України Атаманчук Петро Сергійович) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mvf.kam-pod.org.

Фізика : навчальна програма для 7-9 класів / укладачі: О.І. Ляшенко, В.Г Бар'яхтар, М.В. Головко та ін. - К., 2012. - 26 с.