DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2012-18.13-16

ФОРМУВАННЯ інформаційної культури майбутнього вчителя фізики в умовах ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. І. Іваницький

Анотація


У статті розглянуті шляхи формування інформаційної культури майбутнього вчителя фізики засобами інформаційно-комунікаційного середовища на основі створення трьохкомпонентної системи мережевих інформаційно-комунікаційних комплексів.

Ключові слова: вчитель фізики, інформаційна культура, інформаційно-освітнє середовище.

Considered in the article ways of creating informational culture of the future teachers of physics by means of information and communication environment based on a ternary system of networked information and communication systems.
Частина І. Дидактика фізики в контексті
Key words: a teacher of physics, information culture, information and educational environment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / Валерій Юхимович Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання, 2006. - Вип. 1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/ITZN/em1/emg.html. - Заголовок з екрану.

Іваницький О.І. Технології навчання фізики : [навчальний посібник] / О.І. Іваницький, С.П. Ткаченко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2010. - 256 с.

Інформаційне середовище : матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьїїр://ик.шікірейіа.о^шікі/.

Назаров С.А. Педагогические условия проектирования личностно-развивающей информационно-образовательной среды технического вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08 - теория и методика профессионального образования / С.А. Назаров. - Ростов-н/Д, 2006. - 17 с.

Сторінка проекту МооШе [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьїїр://тоой1е.о^/.