DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2012-18.34-37

НА ПЕРЕХРЕСТІ ЕКОЛОГИ, МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ И ФІЗИКИ

І. О. Теплицький, С. О. Семеріков

Анотація


Статтю присвячено реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання комп’ютерного моделювання. Розглядається модель Лотки-Вольтерра, побудова й опрацювання сприяє формуванню уявлень про системні зв’язки природничих наук.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, математична екологія, модель Лотки-Вольтерра, електронні таблиці.

The article is devoted to implementation of interdisciplinary connections in the learning of computer simulation. On the model of Lotka-Volterra are shown forming understanding about system connections of science.

Key words: computer simulation, mathematical ecology, Lotka-Volterra model, spreadsheets.


Повний текст:

PDF

Посилання


Volterra V. Lesons sur la thaorie mathamatique de la lutte pour la vie / Vito Volterra. - Paris : Gauthier-Villars et cie., 1931. -214 p.

Takeuchi Y. Global Dynamical Properties of Lotka-Volterra Systems / Y. Takeuchi. - Singapore : World Scientific, 1996. -302 p.

Lotka A.J. Elements of Physical Biology / Alfred J. Lotka. -Baltimore : Williams & Wilkins Company, 1925. - 495 p.

Теплицький І.О. Факультативний курс “Основи комп’ютерного моделювання” / І.О. Теплицький // Зб. наук. праць Кам’я-нець-Подільського держ. пед. ун-ту: Серія педагогічна. -Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, ІВВ, 2002. - Вип. 8: Дидактики дисциплін фізико-ма-тематичної та технологічної освітніх галузей. - С. 210-217.

Теплицький І.О. Методика ознайомлення школярів з поняттям фазового простору в курсі фізики / І.О. Теплицький, С.О. Семеріков // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільсь-кого держ. ун-ту: Серія педагогічна. - Кам’янець-По-дільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, ІВВ, 2003. - Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. - С. 163-165.

Теплицький І.О. Комп’ютерне моделювання руху тіл під дією сили всесвітнього тяжіння / І.О. Теплицький, С.О. Семеріков // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, ІВВ, 2004. - Вип. 10: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. - С. 166-172.

Теплицький І.О. Комп’ ютерне моделювання абсолютних та відносних рухів планет Сонячної системи / І.О. Теп-лицький, С.О. Семеріков // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту: Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, ІВВ, 2007. - Вип. 13: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. - С. 211-214.

Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання : навчальний посібник / І.О. Теплицький. - 2-е вид., випр. і доп. - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. - 264 с., іл.