DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2012-18.237-240

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Г. О. Шишкін

Анотація


У статті розглядаються проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх учителів технологій при вивченні фізики. Аналізуються результати педагогічного дослідження щодо методів формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічної інтеграції.

Ключові слова: творчі здібності, навчання фізики, науково-дослідницька діяльність, інтеграція.

The problems of developing creative abilities of future teachers of technology in the study of physics. The results of research on teaching methods for the formation of the creative personality of the future teacher in educational integration.

Key words: creativity, physics teaching, research activities, integration.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кедров Б.М. О теории научных исследований / Б.М. Кедров // Научное творчество. - М. : Наука, 1969. - С. 32-94.

Научное творчество. Науковедение - проблемы и исследование / под ред. С.Д. Микулинского, М.Г. Ярошевского. -М. : Наука, 1969. - 446 с.

Шишкін Г.О. Лабораторний стенд для дослідження фотопровідності напівпровідників / Г.О. Шишкін, П.П. Федоренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст] / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка ; гол. ред. М.О. Носко. - Чернігів : ЧНПУ, 2011. - Вип. 89. - С. 479-484.

Шишкин Г.А. Интуиция и творчество в обучении физике / Г.А. Шишкин // Українсько-російські педагогічні студії : міжвуз. зб. наук. ст. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. -С.252-259.

Шут М.І. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах : навч. посіб. / М.І. Шут, В.П. Сергієнко. - К. : Шкільний світ, 2004. - 128 с.