DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2008-14.108-113

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КУРСІ ФІЗИКИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ

С. В. Шокалюк

Анотація


Стаття присвячена застосуванню стандартних функцій системи комп’ютерної математики Maxima для розв’язання задач шкільної фізики та спеціальних функцій вбудованого модуля dynamics для розв’язання задач фізики вищої школи.

Ключові слова: система комп’ютерної математики, комп’ютерне моделювання, динамічні системи, фрактали.

The article is devoted to using of standard functions of CAS Maxima for the decision of problems of school physics, and also special functions of built-in module ‘dynamics’ for the decision of problems of higher school physics.

Key words: computer aided systems, computer simulation, dynamical systems, fractals.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жалдак М.І., Набочук Ю.К., Семещук І.Л. Комп’ютер на уроках фізики: Посібник для вчителів. - Рівне: ТЕТІС, 2004. - 230 с.

Семеріков С.О., Теплицький І.О., Шокалюк С.В. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - 2008. - №2. - С. 42-50.

Соловйов В.М., Семеріков С.О., Теплицький І.О. Інструментальне забезпечення курсу комп’ ютерного моделювання // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2000. - №2. - С. 28-32.

Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання: Навч. посібник. - Кривий Ріг: КДПУ, 2005. - 208 с.

Теплицький І.О., Семеріков С.О. Методика ознайомлення школярів з поняттям фазового простору в курсі фізики // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держав-

ного університету: Серія педагогічна. Випуск 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. -Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. -С. 163-165.

Villate, J.E. Introdufao aos sistemas dinamicos: uma abordagem pratica com Maxima. - Universidade do Porto, 2007. - 222 p.