DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2008-14.141-142

ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

А. Ф. Ковальчук

Анотація


Розглянуто теоретичні основи побудови інтегративної моделі навчального процесу при вивченні дисциплін освітньої галузі «Технології».

Ключові слова: інтегративна модель навчального процесу, інтегровані інновації.

The article examines the theoretical bases of the construction of an integrative model of the training process at studying the course of educational field «Technologies».

Key words: integrative model of training, integrating innovations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарева К.І., Козлова О.Г. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник. - Суми, 2001.

Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа. - 2001. - №2.

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.

Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире. - М., 1970.

Освітні технології / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К., 2001. -С. 91-108.

Підласий І.П., Підласий А.І. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - № 12.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 1999. - 338 с.

Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр-8, 1997. - 254 с.

Тименко В.П. Художня праця у 2(1) класі трирічної (чотирирічної) початкової школи // Початкова школа. - 1997. -№ 11.

Тименко В.П. Художня праця - 2. - К. Спалах, 1999. - 48 с.