DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2008-14.158-160

ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

І. В. Сальник, Е. П. Сірик

Анотація


Віртуалізація освіти розглядається як об'єктивний процес руху від стаціонарного через дистанційне навчання до віртуальної освіти, яка вбирає в себе кращі властивості очного, заочного, дистанційного і інших форм отримання освіти і повинно бути адекватно інформаційному суспільству, що народжується в Україні. В статті розглядаються основні принципи, шляхи та технології віртуальної освіти.

Ключові слова: віртуальна реальність, віртуальна освіта, віртуальний навчальний простір, принципи навчання, технології навчання.

Virtual of education is examined as objective process of motion from eyeing through the controlled from distance studies to virtual education, which absorbs at itself the best properties eyeing, distance and other forms of receipt of education and must be adequately to informative society, that gives birth in Ukraine. Basic principles, ways and technologies of virtual education, are examined in the article.

Key words: virtual reality, virtual education, virtual educational space, principles of studies, technologies of studies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ефремов В.С. Виртуальное обучение как зеркало новой информационной технологи // Менеджмент в России и за рубежом. - 1999. - №6.

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. - К.: Атака, 2004. - 240 с.

Триндаде А.Р. Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов // Дистанционное образование. - 2000. - № 2. - С. 5-9.

Хуторской А.В. Отечественные предпосылки философии виртуального образования // Центр дистанционного образования "Эйдос". - 1998. - http://www.eidos.ru/books/ virt_edu_ru.html.

Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. - М.: Изд-во МГУ, 2003. -416 с.