DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13.52-54

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ

М. М. Середняк

Анотація


У статті розглядаються переваги та недоліки такого методу контролю навчальних досягнень студентів як тестування та можливості його застосування у навчальному процесі.
Ключові слова: тестування, оцінка знань.

This article is devoted to the advantages and disadvantages of such method of the control of students educational achievements as testing and possibilities of its application in the educational process.

Key words: testing, control of educational achievements.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аванесов B.C. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: Уч. пособие для слушателей Учебного Центра. - М.: МИСиС, 1987.

Беланов A.C., Жуков ДО., Мацнев А.П. Компьютерные тесты по курсу общей физики и их роль в улучшении знаний студентов 11 Физическое образование в вузах. - 2002. -Т.8. -№2. -С.47-57.

Гранкіна Т.О., Кармазіна В.В. Інформаційні технології як

засіб контролю знань 11 Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики. - K.: НПУ ім.

М.П. Драгоманова, 2004.

Кнорр Н. В., Кисла 1.1. Тестування. Фізика. - Вип. 2. - K.: Майстер - клас, 2007.

Мокрое А.Н. Тестирование как объективная технология контроля знаний 11 Управление качеством подготовки специалистов: международный опыт, современные проблемы и перспективы: Материалы конференции. - Одесса, 1992.

Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі 11 Освіта. Технікуми, коледжі. -2002. -№1.