DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13.82-84

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВИВЧЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДКИХ КРИСТАЛІВ

С. О. Кононенко, В. В. Неліпович

Анотація


У статті розглядаються проблеми вивчення оптичних властивостей рідких кристалів за допомогою сучасних засобів експериментування в навчальних закладах різного типу та профілю.

Ключові слова: рідкий кристал, оптичні властивості, сучасні засоби навчання.

In the article the problems of study of optical properties of liquid crystals are examined by modem facilities of studies in educational establishments of different type and type.

Key words: liquid crystal, optical properties, modem facilities of studies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беляков В.А., Сотт А.С. Оптика холестерических жидких кристаллов. - М.: Наука, Главная редакция физикоматематической литературы, 1982. - 360 с.

Рис. 3. Фрагмент програми, що моделює оптичну активність холестерика

Величко С.П., Неліпович В.В. Демонстрації

електрооптичних властивостей рідких кристалів у загальному курсі фізики // Вісник Чернігівського держ. пед. унту ім. Т.Г.Шевченка. - Випуск 46. Т II. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2007. - С.139-142

Готра 0.3. Мікроелектронні елементи та пристрої для термометрії. - Львів: Ліга-Прес, 2001. - 487 с.

ГриценкоМ.І., Ситников О.П. Вивчення рідких кристалів у курсі загальної фізики // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, ОЛ.Макаренко, В.П.Сергієнко. - К.: НПУ, 2001. - 298 с.

Засядьмо І. Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання студентів засобами комп'ютерної техніки // Наукові записки. - Випуск 46. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. -2002. - С.21-25.

Пикин СА., Блинов Л.М. Жидкие кристаллы / Под ред. Л.Г.Асламазова. - М.: Наука, 1982. -208 с.

Ситников О. Використання рідких кристалів під час вивчення оптичної активності речовин 11 Фізика та астрономія в школі. -2005. -№4. - С.З8-41.

СугаковВ.II. Фізика рідкокристалічного стану. - К.: Вища пік., 1992. - 58 с.