DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2007-13.125-127

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНИХ ЯКОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Д. Ю. Дружняєва

Анотація


У статті розглядаються методи самостійного формування культурологічних компетентнісних якостей учителя фізики щодо впровадження у навчально-виховний процес з фізики елементів музейної педагогіки.

Ключові слова: культурологічний підхід, культурологічні якості вчителя, музейна педагогіка.

The formation of the culturological competent of a physics teacher for the entrance to the study the elements of museums pedagogic we can see in the article.

Key words: the culturalogical approach, culturological competent of a teacher, museums pedagogic.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-

філософські та психолого-педатогічні аспекти. - Рівне: Лі-ста-М, 2003.- 128 с.

Величко С.П., Воекотруб В.П., Кориіак Є.В., Подопригора

Н.В. В.О. Сухомлинський і реформування фізичної освіти в загальноосвітній школі і і Фізика та астрономія в школі. -№1.-2004.-С.4-7.

Крымский С.Б., Парахонский Б.А., Мейзерсъкий В.М. Эпистемология культуры: Введение в обобщенную теорию познания. - К.: Наукова думка, 1993. - 216 с.

Павленко А., Попова Т.М. Культурологічний вимір сучасної освіти // Фізика та астрономія в школі. - №2. - 2006. -С.15-18.

Попова Т.Н. Формирование культурной образовательной среды с использованием элементов музейной педагогики при обучении физике // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світі сучасної, освітньої парадигми. - Кам'янець-Подільський: К.-П. державний університет, РВВ, 2006. -Вин. 12.-С.152-155.

Рудницька О.П Педагогіка: загальна на мистецька: навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан,

-360 с.

Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов.

- М.: Политиздат, 1988. - 592 с.

Шевнюк O.JI. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика: Монографія. - Київ: НГТУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - 232 с.