№ 25 (2019)

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2019-25

Зміст

Статті

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНДИВІДА: ДИДАКТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
П. С. Атаманчук 7-19
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ PDF
В. Є. Берека 20-22
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ PDF
В. І. Дуганець, О. П. Ляска 22-26
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗИ НА ПЕРСПЕКТИВУ PDF
Б. Г. Кремінський 26-30
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: НА ШЛЯХУ ДО МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
А. М. Кух, О. М. Кух 30-33
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГРАНИЦІ ТА ПОХІДНОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ PDF
І. О. Радзієвська, І. Б. Ковальська 33-38
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В STEM-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
І. В. Сальник, С. П. Величко, Е. П. Сірик 38-41
ДО ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Р. І. Швай, О. М. Горіна, Ф. М. Гончар 42-46
ФОРМУВАННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ КАРТИНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ PDF
Г. О. Шишкін 46-49
МОВА ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
І. В. Вергун 50-54
ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
С. І. Дмитрук, А. О. Губанова, С. В. Оптасюк 54-58
ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
К. М. Зикова 58-61
ТРИВИМІРНЕ ПРОТОТИПУВАННЯ ЯК СКЛАДНИК STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНІЧНІЙ І НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ PDF
О. С. Мартинюк 61-64
NEW LESSON DESIGN APPROACHES PDF (English)
T. Pylypiuk 64-67
ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТОРІВ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ОСНОВАМИ ЕЛЕКТРОНІКИ PDF
Ф. О. Пищаль 68-70
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ПРОЕКТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА ПОДІЛЛІ PDF
О. М. Семерня 70-73
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 10 КЛАСУ PDF
Ю. Л. Сморжевський 73-76
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НЕГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
М. С. Якубовська 76-79
СУТЬ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
В. Я. Гайда 80-82
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
С. В. Дембіцька 83-85
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
М. Т. Мартинюк, В. В. Миколайко 86-90
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ PDF
В. В. Мендерецький 90-94
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В ГИМНАЗИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ PDF
В. З. Никорич, И. П. Белая, А. А. Губанова 95-97
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Н. П. Панчук 97-100
ПРОЕКТО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEAM-ОСВІТИ У ШКОЛІ PDF
О. П. Панчук 101-104
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС PDF
Н. В. Форкун 104-108
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКИ PDF
О. О. Чаадаєва 108-111
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІТ-ПРОФІЛЮ В УМОВАХ STEM-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ PDF
В. С. Щирба, О. В. Фуртель 111-114
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ PDF
Р. М. Білик 115-120
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРИ ВИВЧЕННІ РОБОТОТЕХНІКИ PDF
В. В. Бондарук 120-123
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Н. В. Житєньова 123-127
РІВНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
О. М. Кух, А. М. Кух 127-130
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ NOVA-5000 В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Н. А. Мисліцька, О. А. Колесникова, В. Ф. Заболотний 130-134
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ PDF
Н. І. Німчук 134-137
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕМРИСТОРА У КУРСІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Р. А. Поведа, С. В. Оптасюк 137-139
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Т. П. Поведа 140-145
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
О. А. Смалько 146-149
ПОШУК ПРИНЦИПІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕРВАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ PDF
Є. П. Соколов, О. А. Лозовенко 149-153
НАВЧАЛЬНЕ ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
В. В. Фоменко 153-157
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ PDF
О. Г. Чорна 157-161