№ 22 (2016)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

DOI: https://doi.org/10.32626/2307-4507.2016-22

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Серія педагогічна

ВИПУСК 22

ДИДАКТИЧНІМЕХАНІЗМИ ДІЄВОГО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кам’янець-Подільський 2016

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Петро Сергійович Атаманчук 7-15
ПІДРУЧНИК З ФІЗИКИ ЯК ПОТУЖНИЙ РЕСУРС ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ PDF
Людмила Юріївна Благодаренко 15-17
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Сергій Леонідович Василенко 18-19
ПОЄДНАННЯ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОЛІПШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Степан Петрович Величко, Дмитро Вікторович Соменко, Олена Олексіївна Соменко 20-23
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
Микола Васильович Головко 24-27
ПРОПЕДЕВТИКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Борис Олександрович Грудинін 27-30
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Людмила Володимирівна Гуляєва 30-32
ПРИКЛАДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З ФІЗИКИ PDF
Віктор Миколайович Закалюжний, Віталій Федорович Савченко 33-35
ВІДОБРАЖЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АЗІЙСЬКИХ КРАЇН У МАТЕРІАЛАХ МІЖНАРОДНИХ ОЛІМПІАД З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ PDF
Борис Георгійович Кремінський 35-39
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ PDF
Олександр Іванович Ляшенко 39-42
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУУ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ-ФІЗИКІВ PDF
Магдалина Василівна Опачко 43-45
ВИМОГИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У РЕЗУЛЬТАТАХ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ФІЗИКИ PDF
Наталія Володимирівна Подопригора, Микола Ілліч Садовий, Олена Михайлівна Трифонова 45-48
САМООСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Оксана Миколаївна Семерня 48-50
БУДОВА НАВЧАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ДЛЯ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Володимир Валентинович Фоменко 51-53
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Наталія Володимирівна Форкун 54-56
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Геннадій Петрович Чуйко, Ольга Василівна Дворник, Руслан Анатолійович Поведа 56-60
ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Роксоляна Іванівна Швай 60-63
ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
Микола Іванович Шут, Людмила Юріївна Благодаренко 63-66
ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
Віктор Самуїлович Щирба, Марина Олександрівна Мястковська, Олеся Вікторівна Щирба 66-68
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ ВИХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
В’ячеслав В’ячеславович Білецький 69-71
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ PDF
Вікторія Леонідівна Бузько 72-74
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ЕКОЛОГІВ PDF
Оксана Петрівна Войтович, Володимир Петрович Сергієнко, Сергій Іванович Бондаренко 75-77
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА» PDF
Валентин Миколайович Дедович 77-80
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ У ГАЛУЗІ НАВЧАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЯМ PDF
Володимир Степанович Іваній, Іван Олексійович Мороз, Юлія Анатоліївна Ткаченко 80-83
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ АСПІРАНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ PDF
Анатолій Володимирович Касперський, Ігор Тимофійович Богданов, Олександр Миколайович Кучменко 83-86
КУРС «ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ» У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ PDF
Ігор Васильович Корсун 86-89
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СИМЕТРІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ PDF
Ольга Степанівна Кузьменко 89-91
ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДСЕСТЕР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Аліна Леонідівна Невмержицька 92-96
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ PDF
Лідія Вікторівна Непорожня 96-99
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Олексій Михайлович Ніколаєв, Лілія Анатоліївна Рубаняк 99-102
КОМПЕТЕНТНІСНО-СВІТОГЛЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ З ФІЗИКИ ВНЗ І-ІІ Р. А. PDF
Ірина Василівна Оленюк 102-105
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Олег Петрович Панчук 106-108
ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ БУДІВЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Тетяна Броніславівна Петруньок 109-111
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ ДЛЯ ГУМАНІТАРІЇВ PDF
Ірина Юріївна Слободянюк, Володимир Федорович Заболотний 111-113
РОЛЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ ”ЧИСЛА” У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ PDF
Лілія Олександрівна Соколенко 114-117
ВПЛИВ ЗМІСТУ КУРСУ ФІЗИКИ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Геннадій Олександрович Шишкін 117-120
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОРЕАКТИВНОГО РУШІЯ У ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ФІЗИКИ PDF
Андрій Миколайович Андрєєв, Світлана Петрівна Ткаченко 121-124
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF
Ігор Валерійович Белоус, Наталія Василівна Стучинська, Михайло Миколайович Ткаченко 124-128
ВИКОРИСТАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ УНІВЕРСИТЕТУ З НАУКОВИМИ ТА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА XXI СТОЛІТТЯ PDF
Антоніна Олександрівна Губанова 128-131
КРИТИЧНЕ І ПОНЯТІЙНЕ МИСЛЕННЯ: ЧИ НЕ Є ЦЕ РІЗНИМИ НАЗВАМИ ДЛЯ ВИЩОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ? PDF
Ірина Петрівна Даценко, Оксана Анатоліївна Лозовенко, Юрій Павлович Мінаєв 131-134
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТАЦІЇ У СИСТЕМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
Сергій Іванович Дмитрук 135-137
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Олександра Сергіївна Дудукалова 138-140
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Аркадій Миколайович Кух, Оксана Михайлівна Кух 140-143
СТИЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПЕДАГОГА – МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ PDF
Наталія Анатоліївна Мисліцька 144-147
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Тетяна Петрівна Поведа 147-150
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА PDF
Наталія Олександрівна Прядко 150-152
ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРІЇ ЧАСУ І ПРОСТОРУ ІСААКА НЬЮТОНА PDF
Марія Василівна Пушкарьова, Тетяна Вадимівна Скубій 152-156
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ PDF
Анатолій Миколайович Сільвейстр 157-159
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Олег Олександрович Смутко 160-162
АЛГЕБРАЇЧНИЙ ПРИЙОМ РОЗГОРТАННЯ ФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗАДАЧІ. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Євгеній Петрович Соколов 162-165
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА З ОПОРОЮ НА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ PDF
Олена Володимирівна Сондак 166-168
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ PDF
Анна Валеріївна Ткаченко, Людмила Олександрівна Кулик 169-172
КОНТРОЛЬ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Василь Дмитрович Шубчинський, Юлія Валентинівна Мєнафова 172-174
СКЛАДНОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПТНЗ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Василь Дмитрович Шубчинський 174-177
ПРOФЕСIЙНO-OРIЄНТOВАНI ТЕХНOЛOГIЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ PDF
Тетяна Василівна Бодненко 178-181
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НА ЗАСАДАХ ДИДАКТИЧНОГО ВИБОРУ PDF
Надія Миколаївна Головня 181-184
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРІАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Олена Олександрівна Гриб’юк 184-189
ВАГОМИЙ ВНЕСОК У ДИДАКТИКУ ФІЗИКИ PDF
Іван Михайлович Конет, Роман Миколайович Білик 190-192
АНАЛІТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Олександр Миколайович Корець 192-194
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ PDF
Анатолій Петрович Кудін, Володимир Якович Кархут, Тамара Миколаївна Кудіна 194-197
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ IT PDF
Олексій Васильович Матвійчук, Сергій Олександрович Подласов 197-200
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Вадим Владиславович Мендерецький, Ульяна Іванівна Недільська 200-204
ВИКОРИСТАННЯ PHET-СИМУЛЯЦІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ PDF
Марина Олександрівна Мястковська, Ігор Маратович Пшембаєв 204-207
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГА-ФИЗИКА PDF
Констянтин Георгійович Нікіфоров, Ніна Леонідівна Мислинська 208-210
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФИЗИКЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ PDF
Валентина Захарівна Нікорич, Сніжана Віталіївна Кузнєцова, Ольга Василівна Куликова, Антоніна Олександрівна Губанова 210-212
НАВЧАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ TRACKER PDF
Андрій Володимирович Рибалко, Олена Славянівна Рибалко, Ольга Дмитрівна Кочергіна 212-214
ЦИФРОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКТИ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Ірина Володимирівна Сальник 215-218
ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Руслана Володимирівна Семенишена 218-220
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
L. A. Sydorchuk, O. G. Chorna 220-224
СУЧАСНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У ДИДАКТИЦІ STEM ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Ірина Андріївна Сліпухіна, Ігор Станіславович Чернецький, Сергій Миколайович Мєняйлов, Жанна Олександрівна Рудницька, Галина Дмитрівна Матеїк 224-228
ДЕМОНСТРАЦІЯ ДОСЛІДІВ З ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІТМ» PDF
Сергій Павлович Стецик 228-230
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Богдан Арсентійович Сусь, Богдан Богданович Сусь 231-233
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ PDF
Сергій Іванович Терещук 234-236
ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ ПІД ЧАС РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ СТАРШОЇ ШКОЛИ PDF
Василь Анатолійович Цехмійстер 236-239
ЗАДАЧІ ТЕХНІЧНОГО ЗМІСТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗДАТНОСТІ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ PDF
Сніжана Олегівна Шерстюк 239-241