Демографія та соціальна економіка

Журнал "Демографія та соціальна економіка" публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.

Тираж становить 200 примірників. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Східної та Центральної Європи.

Посилання на офіційний сайт журналу:

http://dse.org.ua/index_ua.html


№ 3 (34) (2018)

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ

АКСЬОНОВА С.Ю., КУРИЛО І.О. Відкладання народжень в Україні крізь призму реальних поколінь жінок

СЛЮСАР Л.І. Позашлюбна народжуваність в Україні: сучасні особливості в контексті європейського демографічного розвитку

РИНГАЧ Н.О., ЛУЩИК Л.В. Регіональні особливості втрат років потенційного життя через передчасну смертність від основних причин в Україні

ШЕВЧУК П.Є. Побудова таблиць смертності на субрегіональному рівні

HNATYUK T.O. Labour Exploitation аs a Risk оf Ukrainian Labour Migration

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

НОВІКОВ В.М. Удосконалення фінансування житлового будівництва

БУРЕНКО Т.О., КРАМАРЕНКО Т.О., ОГАЙ М.Ю. Інформаційне забезпечення оцінювання результативності державної програми «теплі кредити»

КОГАТЬКО Ю.Л. Міжнародний досвід оцінки доходу від особистого підсобного господарства

МЕНАБДИШВИЛИ Л.Э., МЕНАБДИШВИЛИ Н.Э., ГОМЕЛАУРИ Н.А., ШУШТАКАШВИЛИ В.З. Распределение обязанностей и лидерство в современной грузинской семье

ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

LISOGOR L.S. Competitiveness оf Labour Force іn Ukraine: Formation and Realization under Conditions of Innovative Changes

ЛАНЧЕНКО Є.О. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у аграрному секторі економіки: стан і напрями удосконалення

ДЯКОНЕНКО О.І. Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських поселень в Україні

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

Огляд видань. Григор’єва Л.О.

СОБОНЬ Я. Рецензия на коллективную монографию «Социальная инфраструктура на путях реформирования местного самоуправления»

Правила для авторів (укр.)

Правила для авторов (рос.)

Guidelines for Authors (англ.) 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст