Демографія та соціальна економіка

Журнал "Демографія та соціальна економіка" публікує дослідження з теоретичної, описової та економічної демографії, висвітлює методологічні питання демографічного аналізу, проблеми теорії та практики демографічного прогнозування, соціальної політики та безпеки, людського розвитку, соціальної стратифікації суспільства, економіки праці.

Тираж становить 200 примірників. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Східної та Центральної Європи.

Посилання на офіційний сайт журналу:

http://dse.org.ua/index_ua.html


№ 1 (32) (2018)

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

РОМАНЮК А. Стаціонарне населення, іміграція, соціальна згуртованість і національна ідентичність: який між ними зв’язок і які наслідки для політики держави? Погляд демографа — з особливою увагою до канадських проблем

ХМЕЛЕВСЬКА О.М. Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції

ГЕРАСИМЕНКО Г.В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки

МІЩУК Г.Ю., САМОЛЮК Н.М. Вимірювання соціальної справедливості у контексті оцінки ефективності відносин розподілу в суспільстві

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

НОВІКОВ В.М. Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі

ГОРЕМИКІНА Ю.В. Партнерство держави і суспільства у соціальному обслуговуванні внутрішньо переміщених осіб

ДАВИДЮК О.О. Суб’єктивний підхід до оцінювання якості обслуговування в інтернатних установах

КОРНІЙЧУК О.П. Інноваційні підходи до організації сімейної медицини у контексті поліпшення здоров’я населення

 

РІВЕНЬ ЖИТТЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ

ЧЕРЕНЬКО Л.М. Житлові умови населення України та вибір пріоритетних напрямів житлової політики

ШЛИКОВА В.О., ЛЕВАНДА О.М. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС

РОМАНЧУК Н.М. Оцінка економічної нерівності домогосподарств України за концепцією розширеного доходу

ПЕТРОВА І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив

 

КНИЖКОВИЙ ОГЛЯД

БАЛАНДА А.Л. Рецензія на монографію В.П. Звонаря «Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії»

Нові видання

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Пам’яті А. Романюка присвячується

Правила для авторів

Правила для авторов

Guidelines for Authors 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск pdf

Зміст