Історія журналу

Видається з 2010 року.

Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України

Науковий журнал "Психологія особистості" включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.)