Біомедична інженерія та електроніка

ISSN 2311-1100 ZDB-Number:2758719-8 ГРНТИ 76.13 УДК 577+615.47+616-77+006.91 Затверджено до друку Вченою радою ХНТУ: протокол №5 02.04.2013 Періодичність випуску журналу: Два випуски на рік Мова видання: українська, англійська. Сучасний розвиток медицини та медичної техніки висуває на перше місце розвиток теоретичних і технічних розробок в області біомедичної інженерії та електроніки. Творці журналу ставлять перед собою мету - відображення стану наукових досліджень в цій області, впровадження наукових результатів і рішення задач в області підготовки висококваліфікованих фахівців. Електронний журнал Біомедична інженерія та електроніка є відкритим безкоштовним електронним виданням в області медичних, біологічних, технічних і хімічних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал публікує статті, наукові огляди з біоматеріаловедення, біомедичних технологій і взаємодії фізичних полів і випромінювань з біологічними об'єктами, а також по розробці нових радіоелектронних приладів для біології, біомедичних технологій і медицини за розділами: 1.     Bioinformatics 2.     Information Technology in medicine 3.     BioMEMS 4.     Biomaterials 5.     Biomechanics 6.     Biosignal Processing 7.     Biotechnology 8.     Clinical Engineering 9.     Genomics 10.   Imaging and Imaging Processing 11.   Instrumentation, Sensors, and Measurement 12.   Micro and Nanotechnology 13.   Neural Systems and Engineering 14.   Physiological Systems Modeling 15.   Proteomics 16.   Radiology 17.   Rehabilitation Engineering 18.   Robotics in Surgery  Мета наукового видання: публікація сучасних наукових досліджень, розробок. Відкритий доступ (open access) наукової інформації для обговорення результатів роботи, залучення молодих талановитих вчених. (Всі статті знаходяться в повнотекстовому відкритому доступі, - для їх перегляду не потрібно реєструватися). Журнал є офіційним виданням Всеукраїнської Асоціації біомедичних інженерів.