Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі DOC
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з 1.5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Анотація повинна бути обсягом не менше 1800 знаків.

  Окремим файлом висилається переклад анотації для розміщення інформації в наукометричних базах і на сайті (Якщо публікація англійською мовою переклад повинен бути на українську мову, якщо публікація на українському то переклад необхідний на англійську мову).

 • Перевірте відповідність номеру LCC(це не УДК!)

  Перевірте, що література виконана у Vancouver style (Це не ДСТУ)

 • Після того як Ви подали статтю продублюйте її на Email редакції (vsevolodnovikov@live.com)

Керівництво для авторів

Вимоги

Основні вимоги відповідають рекомендаціям організації International Committee of Medical Journal Editor      

Шаблон оформлення можна завантажити за цим посиланням  https://1drv.ms/w/s!AkkRCWizrFD8gus7WYA0B-RHFgOuZw?e=nFCfob

Формат файлу

Назва файлу із статтею повинна містити прізвище автора (першого співавтора), розширення doc. Например – novikova.doc. Наприклад - novikova.doc. Файлы не должны быть защищены или заблокированы. Файли не повинні бути захищені або заблоковані. 

Обсяг

Статті приймаються до редакції в будь-якому обсязі без обмеження кількості слів і рисунків.

Шрифт

Полуторний міжрядковий інтервал. Формат шрифта основного текста Times Формат шрифту основного тексту Times New New Roman – 12 пт. Roman - 12 пунктів.

Заголовки

Назва складових статті необхідно звести до 3 рівнями. Удостоверьтесь, что направления уровней обозначены в тексте рукописи. Переконайтеся, що напрямки рівнів позначені в тексті рукопису.

Розмітка

Використовуйте подвійний інтервал перед початком і в кінці тексту при використанні таблиць, малюнків, легенд, формул, приміток. Не форматируйте текст в многочисленных колонках. Не форматуйте текст в численних колонках.

Мова

Статті приймаються на однієї з 2-х мов: української або англійської.

Скорочення

Скорочення визначаються при першій згадці в тексті.

Не використовуйте нестандартні скорочення, якщо вони не з'являються принаймні три рази в тексті.  Перерахуйте всі нестандартні скорочення (з визначеннями) в алфавітному порядку на окремій ділянці на початку статті.

Оформлення списку літератури

Посилання повинні бути пронумеровані в порядку, в якому вони з'являються в тексті. 

Посилання в статті повинні бути оформлені в Vancouver style style http://www.citethisforme.com/vancouver

Формули

Рекомендується використовувати MathType або Equation Editor для написания формул. Editor для написання формул.

Оформлення статті

Перший рядок - верхній лівий кут LCC (Library of Congress Classification) - Times New Roman напівжирний написання, розмір тексту 12 пт, всі великі літери.

Другий рядок - НАЗВА РОБОТИ Times New Roman напівжирний написання, розмір тексту 12 пт, всі великі літери, по центру.
Третій рядок - Прізвище, Ім'я, По батькові авторів - напівжирний написання Times New Roman, 12 пт., По ширині. Авторам присвоюється верхній індекс (Прізвище Ім'я По батькові 1). Авторам одного і того ж установи присвоюється однаковий індекс.
Один по одному, відповідно до нумерації індексів вказується організація / установа, місто, країна автора (ів). 

           

         Адреса для листування. В абзаці по ширині вказується автор, посада, вчене звання, науковий ступінь, адреса офіційного місця листування, e- mail.
            Анотація. Повинна пояснити масовому читачеві, чому дослідження було проведено, що було знайдено і чому результати важливі. Анотація повинна починатися з короткої довідкової інформації: пропозиція, що дає введення в область, зрозумілу масовому читачеві, і потім пропозицію, визначеного для Вашого дослідження. Воно повинно супроводжуватися поясненням об'єкта і методу дослідження, а також результатів. Не використовуйте цитати або скорочення. Анотація повинна бути обсягом не менше 1800 знаків. Times New Roman, 12 пунктів.
Окремим файлом висилається переклад анотації для розміщення інформації в наукометричних базах і на сайті (Якщо публікація англійською мовою переклад повинен бути на українську мову, якщо публікація на українському то переклад необхідний на англійську мову).
           Ключові слова: до 5 слів, Times New Roman, 12 пунктів.
Основний текст: (Введення, матеріали і методи дослідження, Результати дослідження, Обговорення результатів). За рішенням авторів публікація може включати додаткові блоки.
 
поля:   ліве, нижнє, верхні -1,5 см, праве - 2 см. Абзац -1,5 см.
 
         Складові статті.
Таблиці. Набираються Times New Roman, 12 пунктів. Першим рядком йде нумерації таблиці, наступної назву таблиці, нижче сама таблиця.
Рисунки. Оформляються по центру, назва малюнка під самим малюнком. Допускаються кольорові і чорно-білі малюнки.
Формули. Звичайний - 14пт, Великий індекс - 10пт, Малий індекс   - 7пт, Великий символ - 16 пт, Дрібний символ - 12пт.
           Існує обмеження на розмір що відправляється файлу: не більше 5 мб!
         На email vsevolodnovikov@live.com   висилається рецензія на статтю (крім коротких повідомлень), підписана доктором наук за профілем статті (не стосується статей де автором / співавтором виступає доктор наук).
 
         Статті не відповідають вимогам журналу не приймаються   до редакції !!!

____________________________________________________________________________________________________________________________

Author Guidelines

 

File format

Manuscript files should be submitted in DOC format and should not be locked or protected. 

Length

Manuscripts can be any length. There are no restrictions on word count, number of figures, or amount of supporting information.

Font

Manuscripts must be word processed, 1.5-spaced with a font size of 12 pt (Times or Times New Roman preferred).

Headings

Limit manuscript sections and sub-sections to 3 heading levels. Make sure heading levels are clearly indicated in the manuscript text.

Layout

Use double spacing before beginning and end of the text, tables, figure legends, and references and notes. Do not format text in multiple columns.

Page and line numbers
Include page numbers and line numbers in the manuscript file

Footnotes
Footnotes are not permitted. If your manuscript contains footnotes, move the information into the main text or the reference list, depending on the content.

Language
Manuscripts must be submitted in English or in Ukrainian.

Abbreviations
Define abbreviations upon first appearance in the text.

Do not use non-standard abbreviations unless they appear at least three times in the text. List all non-standard abbreviations (with definitions) in alphabetical order in a separate section at the beginning of the manuscript.

Reference style

References must be in the Vancouver style. They should be numbered in the order in which they appear in the text

Equations 
We recommend using MathType for display and inline equations, as it will provide the most reliable outcome. If this is not possible, Equation Editor is acceptable.

Nomenclature
Use correct and established nomenclature wherever possible.

Manuscript Organization

- LCC (Library of Congress Classification)

- Title: (Titles should be no more than 90 characters (including spaces). Titles should not begin with the articles A, An, or The.)
- Authors: Provide full author names, including given name and family name. These names will be used in official databases and indexes. Initials are not allowed for the given name. (Authors and their affiliated institutions, linked by superscript numbers, should be listed beneath the title on the opening page of the manuscript).

- Address for Correspondence:  (In a separate paragraph, an address for correspondence, including the name of corresponding author, academic degree, institutional affiliation, email)
- Affiliations: (Each author on the list must have an affiliation. The affiliation includes department, university, or organizational affiliation and its location, including city, state/province (if applicable), and country.
If an author has multiple affiliations, enter all affiliations on the title page only. In the submission system, enter only the preferred or primary affiliation)

- Abstract: (Abstracts of Research Articles and Reports should explain to the general reader why the research was done, what was found and why the results are important. They should start with some brief BACKGROUND information: a sentence giving a broad introduction to the field comprehensible to the general reader, and then a sentence of more detailed background specific to your study. This should be followed by an explanation of the OBJECTIVES/METHODS and then the RESULTS. The final sentence should outline the main CONCLUSIONS of the study, in terms that will be comprehensible to all our readers. The Abstract is distinct from the main body of the text, and thus should not be the only source of background information critical to understanding the manuscript. Please do not include citations or abbreviations in the Abstract. The abstract should be 1800 simbols or more.)

- Keywords:(Keywords are required. Please provide 3-6 keywords related to your paper.)
- Main Text
(Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion)
- References and Notes: (References should follow the standards summarized in the Vancouver style )
- Acknowledgements: (Those who contributed to the work but do not meet our authorship criteria should be listed in the Acknowledgments with a description of the contribution.
Authors are responsible for ensuring that anyone named in the Acknowledgments agrees to be named.)

- Fig. #: (Provide a short descriptive title and a legend, below the Figure. All figures and photographs should be suitable for black and white reproduction. Please note it is the author´s responsibility to obtain copyright permission to reproduce figures. Refer to Figures in the text as Fig.1.)

- Table #: (Cite tables in ascending numeric order upon first appearance in the manuscript file.
Place each table in your manuscript file directly after the paragraph in which it is first cited (read order).
Tables require a label (e.g., “Table 1”) and brief descriptive title to be placed above the table. Place legends, footnotes, and other text below the table). Tables should also be in Word format as part of the article file.
- Supplementary Materials

- Conflict of interest statement: (This information must be included in your manuscript before the References in this format:
CONFLICT OF INTEREST STATEMENT:
The authors state that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.
If you have no declaration to make, please write: None declared.)

- Author Contribution: (Enter all author contributions in the submission system during submission.
To qualify for authorship, all contributors must meet at least one of the seven core contributions (conceptualization, methodology, software, validation, formal analysis, investigation, data curation), as well as at least one of the writing contributions (original draft preparation, review and editing). Authors may also satisfy the other remaining contributions; however, these alone will not qualify them for authorship.
 Contributions will be published with the final article, and they should accurately reflect contributions to the work. The submitting author is responsible for completing this information at submission, and it is expected that all authors will have reviewed, discussed, and agreed to their individual contributions ahead of this time.)

- ORCID (Authors submitting manuscript revisions are required to provide their own personal, validated ORCID iD )

____________________________________________________________________________________________________________________________

Журнал виходить з періодичністю два рази на рік
Контакти редакції:
Україна, місто Херсон, 73008, ул.Беріславское шосе 24б, кв15
Тел. 38 (0552) 32-69-44. E-mail: vsevolodnovikov@live.com
E-mail головного редактора: novikov.oleksandr@kntu.net.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.