Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів

Журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» містить оглядові статті та результати досліджень у відповідності із рубриками:

  •  Технічний сервіс машин агропромислового    комплексу.
  •  Технічний сервіс машин лісового та      транспортного комплексів.
  •  Технології та засоби діагностування.
  •  Проблеми використання паливо-мастильних  матеріалів та альтернативних видів палив.
  •  Техніка і технології тваринництва.
  •  Проблеми надійності.
  •  Проблеми відновлення деталей машин.
  •  Проблеми енергозабезпечення та    енергозбереження.
  •  Питання сприяння розвитку науки і техніки.
  •  Інноваційні методи та технології у підготовці  фахівців.

Журнал призначений для виробників, викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

Засновник: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

Журнал виходить 2 – 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка (протокол № 09 від 29.05.2014).

Редакційна колегія

Головний редактор  Войтов В.А., д. т. н., проф. (Україна, Харків)

Заступник головного редактора – Науменко О.А., к. т. н., проф., академік Інженерної академії України (Україна, Харків)

Відповідальний секретар – Романченко В.М., к. т. н. доц. (Україна, Харків)

Члени редакційної колегії:

Тіщенко Л.М., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Казанцев С.П., д.т.н., проф.,(Росія, Москва)
Марьян Г.Ф., д.т.н.,проф.,(Молдова, Кишинев)
Міклуш В.П., д.т.н., проф., (Білорусія, Мінськ)
Пастухов А.Г., д.т.н., проф., (Росія, Бєлгород)
Jozef Kolodziejv,д.т.н.,проф.,(Польща, Люблін)
Сидорчук О.В., д.т.н., проф., (Украина, Київ)
Скобло Т.С., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Сідашенко О.І., к.т.н., проф. (Україна, Харків)
Власовець В.М., д.т.н., проф.,(Україна,Харків)
Козаченко О.В., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Тришевський О.І.,д.т.н.,проф.,(Україна,Харків)
Кухтов В.Г., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Овсянніков С.І., к.т.н., доц., (Україна, Харків)
Бойко І. Г., к.т.н., проф., (Україна, Харків)
Гринченко О. С., к.т.н., доц., (Україна, Харків)
 
Адреса редакції:

    ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка,
    просп. Московський 45, Харків,
    Україна, 61050
    Тел.:+38 (057) 732-98-16
    E-mail: gurnal_tc@ukr.net

№ 16 (2019)

Зміст

Статті

Дослідження закономірностей формування транспортних послуг PDF
В. В. Гаєвський, Н. М. Чуприна, В. П. Колесніков, В. В. Гаркуша 6-15
Зносостійкість дереворізальних ножів, загострених планетарним абразивним інструментом PDF
Ю. І. Озимок, Ю. Р. Капраль, І. О. Бень 29-36
Розробка динамічної моделі затримок прийняття рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень PDF
О. В. Кутья 37-47
Щодо проблеми відповідності реального проходження технічного обслуговування та ремонту до нормативного забезпечення надання послуги в автосервісі PDF
В. Ю. Рижова 48-60
Формування глобальних ланцюгів комплексних постачань в системі агрологістики PDF
В. А. Кулик, В. Є. Марчук, О. М. Гармаш, А. П. Захарчук, Ю. О. Градиський 61-69
Сучасний стан автомобільного транспорту і перспективи розвитку технічної експлуатації автомобілів PDF
В. П. Волков, Т. В. Волкова, Ю. В. Волков, І. В. Грицук 77-87
Структурно-енергетична модель перетворення енергії в умовах аномально низького тертя та зношування PDF
В. М. Стадниченко, В. В. Варваров, С. А. Вахнюк 88-101
Пристрій для усунення зависання сипкого матеріалу або руйнування його своду PDF
В. О. Волох, М. В. Логвиненко, Б. А. Поляков 102-109

Статьи

Разработка математической модели стационарных процессов в трибосистемах в условиях граничной смазки PDF (Русский)
А. В. Войтов 16-28
Определение размеров поровых каналов фильтрующих материалов PDF (Русский)
А. Б. Калюжный, Д. Р. Маковецкий, В. Я. Платков 70-76