Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство

Спеціалізоване видання з проблем літературознавства

Рік заснування: 1997

Галузь та проблематика: Літературознавство: російська література, українська література, порівняльне літературознавство, література зарубіжних країн, слов’янських народів, фольклористика, теорія літератури.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15545-4017 ПР від 17.07.2009 року.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/5 від 18.11.2009 р. спеціалізоване видання з проблем літературознавства «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Літературознавство"» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

ISSN 2312-1068 (Print), ISSN 2312-1076 (Online)

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory,  OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, BASE (Bielefeld Academic search Engine)

Періодичність: 6 разiв на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Андрущенко Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської та світової літератури, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Відповідальний секретар: Корнієнко Лариса Олександрівна, зав. кабінетом російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, каб. 404-В.

Телефон: (057) 700-34-97

E-mail: scientificmagazine@ukr.net


Зображення домашньої сторінки журналу