Часопис соціально-економічної географії

Проблематика: Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі

 Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії

 Рік заснування: 2005

 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 ISSN: 2076-1333

 e-ISSN: 2312-1130

 Мови видання: українська, російська, англійська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services.

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-52-74

е-mail:  chseg@karazin.ua


Зображення домашньої сторінки журналу


Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...