ВИЩА ОСВІТА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. Ф. БАРАНІВСЬКИЙ

Анотація


У статті висвітлена роль освіти у створенні системи духовної безпеки українського
суспільства, в забезпеченні цілісності та міцності української держави. Підкреслено
особливу роль гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки суспільства. Показано
особливості забезпечення духовної безпеки в інших країнах світу. Підкреслено, що роль
чинника духовної безпеки освіта виконує через формування національно свідомої
особистості та громадянина суспільства. Показано роль національної культури, мови як
консолідуючих суспільство чинників в аспекті їх національного та геополітичного значення.
Ключові слова: суспільство, українське суспільство, духовна безпека, єдність
суспільства, освіта, гуманітарна освіта, нація, культура, мова, особистість.

В статье освещенная роль образования в создании системы духовной безопасности
украинского общества, в обеспечении целостности и прочности украинского государства.
Подчеркнуто особенную роль гуманитарного образования в обеспечении духовной
безопасности общества. Показаны особенности обеспечения духовной безопасности в
других странах мира. Подчеркнуто, что роль фактора духовной безопасности образование
исполняет через формирование национально сознательной личности и гражданина
общества. Показана роль национальной культуры, языка, как консолидирующих общество
факторов в аспекте их национального и геополитического значения.
Ключевые слова: общество, украинское общество, духовная безопасность, единство
общества, образование, гуманитарное образование, нация, культура, язык, личность.

The article analyzes the role of education is in creation of the system of spiritual safety of
Ukrainian society, in providing of integrity and durability of the Ukrainian state. Underline the
special role of liberal education in providing of spiritual safety of society. The features of providing
of spiritual safety are rotined in other countries of the world. Underline, that education carries out
the role of factor of spiritual safety through forming nationally of conscious personality and citizen
of society. The role of national culture, language, is rotined as factors society consolidating of
which in an aspect them national and geopolitical value.
Key words: society, Ukrainian society, spiritual safety, unity of society, education, liberal
education, nation, culture, language, personality.


Повний текст:

PDF

Посилання


Михальченко М.І., Скотна Н.В. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді / Вища

освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді: Монографія /

[авт..кол.:М.Михальченко (керівник), Т.Андрущенко, О.Бульвінська, М.Лукашевич та

ін.] – К.: Педагогічна думка, 2010. – С. 252-277.

Баранівський В.Ф. Проблеми духовної безпеки українського суспільства. /

Баранівський В.Ф. – К.: Вид-во ПП Ульянич В.І., 2009. – 160 с.

Кремень В.Г., Ткаченко В.М. Ідентичність у добу глобалізації (начерки

метадисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко.– К.: Т-во "Знання"

України, 2013.– 415с.

Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання

/ Ентоні Д. Сміт – К.: Темпора, 2009. – 312 с.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи /

Михальченко М.І. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. – 488 с.

Михальченко М.І.Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф

Европы? / Михальченко М.І. – К.:Институт социологии НАНУ,2001–440 с.

Михальченко М.І. Лімітроф Європи: випадковість чи доля України// Людина і політика

/ Михальченко М.І. – 2000. - №3. С. 34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ulrichs Web Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань этики наукових публікацій.

ПОСИЛАННЯ НА АВТОРІВ ПРИ КОПІЮВАННІ ЧИ ЦИТУВАННІ НАУКОВИХ СТАТЕЙ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.