Editorial Team

Editor-in-Chief

Sergiy Kramarov, Kyiv, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief

Oleksander Volosovets, Kyiv, Ukraine

Olexandr Nadraha, Lviv, Ukraine

Lyudmila Shostakovich-Koretskaya, Dnipro, Ukraine

Executive Editor

Hanna Zaslavska, Kiev, Ukraine

Editorial Council

Alexander Zinchuk, Lviv, Ukraine

Volodymyr Kozko, Kharkiv, Ukraine

Victor Mavrutenkov, Dnipro, Ukraine

Larisa Moroz, Vinnitsa, Ukraine

Larisa Pipa, Vinnitsa, Ukraine

Oksana Romanova, Minsk, Belarus

Volodymyr Trykhlib, Kiev, Ukraine

Vladimir Tsyrkunov, Grodno, Belarus

Liudmyla Chernyshova, Kyiv, Ukraine

Editorial Board

Uladzislau Bekish, Vitebsk, Belarus

V.S. Berezenko, Kyiv, Ukraine

E.I. Bodnia, Kharkov, Ukraine

O.V. Vyhovska, Kyiv, Ukraine

O.A. Holubovska, Kyiv, Ukraine

B.M. Dykyi, Ivano-Frankivsk, Ukraine

O.K. Duda, Kyiv, Ukraine

V.V. Yevtushenko, Kyiv, Ukraine

Olena Koloskova, Chernivtsi, Ukraine

Vasiliy Malyi, Kharkiv, Ukraine

Yuriy Marushko, Kyiv, Ukraine

Iryna Nezgoda, Vinnytsia, Ukraine

Elena Ryabokon, Zaporizhia, Ukraine

H.B. Mateiko, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Yuriy Kharchenko, Odesa, Ukraine

Larisa Hodak, Kharkiv, Ukraine