Умови публікації

Редакційна політика щодо публікацій

1. Редакційна політика базована на принципах Budapest Open Access Initiative. Окрім цього, редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics.

2. До друку приймаються наукові статті українською, англійською або російською мовами, що мають наукову і практичну цінність. Пріоритет надається статтям на англійській мові.

3. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один випуск, яка раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї статті – 3 особи.

4. Видання публікує і використовує матеріали на підставі ліцензійних договорів (заявок на опублікування), укладених з авторами.

5. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

6. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

7. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук та аспіранти повинні вказати свого наукового керівника як примітку унизу сторінки.

8. Автору наукової статті надсилається один примірник збірника. Про додаткові примірники збірника авторам необхідно попереджувати завчасно. Вартість додаткового примірника вказана нижче.

 

Порядок подання наукової статті

1. До редакції журналу надсилається електронний пакет документів:

  • заявка (Application_Kozachenko.doc) – додаток 1;
  • наукова стаття (Paper_Kozachenko.doc) – зразок у додатку 2;
  • рецензія (для авторів без наукового ступеня кандидата або доктора наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;
  • копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку).

2. Повідомлення електронною поштою повинно містити тему «Стаття у журнал Економічний дискурс. Випуск ___» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

3. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту.

4. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.

5. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

 

Додаток 1

ЗАЯВКА
на розміщення статті у Міжнародному науковому журналі
«ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС»

Прізвище, ім’я та по батькові  
Наукова ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Місце роботи (навчання)  
Назва статті  
Розділ збірника, до якого подається стаття (вказати номер)  
Додатковий екземпляр збірника

ТАК

НІ

Замовити фаховий переклад анотації

ТАК

НІ

Замовити формування транслітерації списку використаних джерел

ТАК

НІ

Контактні телефони  
E-mail  

Поштова адреса:

Кому

(якщо необхідно) організація

вулиця, дім, квартира (офіс)

населений пункт,

район, область

країна (для іноземців)

індекс

 

Підтверджую своє бажання розмістити наукову статтю у Міжнародному науковому журналі «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС». Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

Дата П І П

 

Вартість публікації

1. Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі, включаючи його друк і розсилку одного авторського екземпляра, складає:

  • для українців 400 UAH за 1 наукову статтю.
  • для іноземців 40 USD/EUR за 1 наукову статтю.

2. Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 70 UAH.

3. Редакція може допомогти із фаховим перекладом анотації на англійську мову (вартість послуги становить 70 UAH / 5 USD/EUR), а також формуванням транслітерації списку використаних джерел (вартість послуги становить 80 UAH / 7 USD/EUR до 8-ми джерел, кожне наступне джерело становить 10 UAH / 0,5 USD/EUR). Про вибір таких послуг вкажіть в електронному повідомленні.

4. Іноземним авторам про умови перерахунку коштів буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

5. Редакція буде приймати наукові статті безкоштовно:

  • докторів наук з інших країн (електронна версія);
  • кандидатів наук з інших країн на англійській мові (електронна версія);
  • докторів наук з України на англійській мові (друкована версія).

Банківські реквізити:

Одержувач: ФОП Тарасенко Р.М.
Код одержувача: 2753710177
Р/р 26000162258 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
Призначення платежу: За послуги опублікування статті в збірнику Економічний дискурс від Прізвище ініціали