Експериментальна і клінічна медицина

Журнал «Експериментальна і клінічна медицина» є медичним науковим виданням із загальнодержавною та зарубіжною сферами розповсюдження. Сьогодні за великої кількості наукових медичних видань складно вирізнятися окремому журналу. Наш журнал не випадково має назву «Експериментальна і клінічна медицина», бо цим підкреслюється основна ідея видання – об’єднання фундаментальної та прикладної науки, експериментальної та клінічної медицини. Сторінки нашого журналу віддано провідним науковцям з різних галузей медицини й біології, які вирішують актуальні наукові проблеми сьогодення. Крім публікації результатів оригінальних наукових досліджень, журнал знайомить широкий загал науковців та лікарів з останніми досягненнями в медичній науці і практиці, висвітлює питання викладання медичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Читачами нашого журналу є науковці медичних та біологічних спеціальностей, фахівці практичної ланки охорони здоров’я, лікарі-інтерни, студенти медичних закладів. Ми раді бачити вас серед читачів і авторів нашого журналу.

Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2 (2017)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

ВПЛИВ КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПОТЕРМІЇ НА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ ЛІНИ SHR PDF (Русский)
В. С. Айдарова, О. В. Кудокоцева, Г. А. Бабийчук 5-11
ВИВЧЕННЯ УЛЬТРАСТРУКТУРИ МАКРОФАГОЦИТІВ ІЗ КАПСУГИ, ЩО ОТОЧУЄ ВОГНЕПАЛЬНИЙ ОСКОЛОК, У СКЕЛЕТНИХ МЯ’ЗАХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF (Русский)
П. Н. Замятин, В. В. Негодуйко, В. П. Невзоров, О. Ф. Невзорова 12-16
ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ОБУМОВЛЕНІ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ АНТИБІОТИКОМ З БАКТЕРІОФАГОМ PDF (Русский)
О. В. Коцар, О. И. Радченко, Д. Г. Тодарюк, О. В. Голубка, А. В. Масалова, Т. И. Антушева 17-20
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ PDF (Русский)
В. Д. Макаренко, Б. И. Гушилик, Д. В. Яковенко, В. Ю. Иванник, С. В. Похил 21-26
ІНВАЗИВНИЙ ЛЕГЕНЕВИЙ АСПЕРГІЛЬОЗ (КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ) PDF
С. М. Потапов, Н. І. Горголь, Д. І. Галата 27-29
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУРИНЕРГІЧНИХ ІНГІБІТОРІВ PDF (Русский)
В. В. Рамазанов, Е. Л. Воловельская, Е. Е. Нипот, С. С. Ершов, Н. А. Ершова, О. А. Шапкина, С. В. Руденко, А. Е. Ананьина, В. А. Бондаренко 30-36
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ВВЕДЕННЯ КРІОЕКСТРАКТІВ ПЛАЦЕНТИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
М. В. Рєпін, Л. М. Марченко, Т. П. Говоруха, А. М. Васькович, В. І. Строка, І. І. Кондаков, О. Ф. Брусенцов 37-43
ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНЕВОЇ судинної МЕРЕЖІ МОЗОЧКА ЛЮДИНИ PDF (Русский)
А. Ю. Степаненко 44-48
ДИНАМІКА ЗМІН КЛІТИННОГО СКЛАДУ ПЕРИФЕРІЇ ВОГНИЩА ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ВТОРИННО ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ НА ТЛІ ВВЕДЕННЯ ГЛЮКОЗАМІНІЛМУРАМІЛДИПЕПТИДУ PDF (Русский)
А. Н. Шевченко, В. А. Бибиченко 49-55

ТЕРАПІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ КОМОРБІДНИХ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-го ТИПУ PDF
О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова 56-61
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ PDF (Русский)
А. С. Журавлев, Н. О. Шушляпина, Ю. В. Светличная, В. В. Колесниченко 62-68
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СУДИННИЙ ГОМЕОСТАЗ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ БРОНХОКАРДІАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ PDF (Русский)
В. Н. Погорелов, Н. Д. Телегина, В. В. Брек, Е. П. Маслова, А. А. Жерновенков, Н. А. Лисицкая 69-73
ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ PDF
О. С. Хмель 74-79

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ДИФЕРЕНЦШНО-ДІАГНОСТИЧШ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ПІДЛІТКІВ І МОЛОДИХ ЖІНОК З ЯВИЩАМИ ГОСТРОГО ЖИВОТА PDF (Русский)
И. А. Тучкина, О. В. Гнатенко, А. Н. Прокопенко 80-83
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ У СЕРОПОЗИТИВНИХ ВАГІТНИХ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ГЕНІТАЛЬНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ PDF (Русский)
Н. А. Щербина, Л. А. Выговская 84-91

ПСИХОНЕВРОЛОГІЯ І НАРКОЛОГІЯ

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ З АДИКЦІЯМИ В КЛІНІЧНІЙ КАРТИНІ PDF
М. М. Денисенко 92-98
МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАТУС НАРКОЗАЛЕЖНИХ ЖІНОК З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Т. М. Радченко, М. О. Овчаренко, І. С. Гайдаш 99-103

ОНКОЛОГІЯ

ПРОГНОСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕТАСТАЗУВАННЯ ПРОТОКОВОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ НА ПІДСТАВІ ГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІЛКІВ PDF
О. В. Лазарук, І. С. Давиденко, О. М. Давиденко 104-109

ХІРУРГІЯ

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ І ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ СТЕНТА ПРИ КОРЕКЦІЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ СТРАВОХІДНИХ АНАСТОМОЗІВ PDF
С. Ю. Битяк 110-114
УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ПНЕВМОНЕКТОМІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ PDF
В. В. Кріцак 115-120
ГЕМОДИНАМГЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН АРТЕРІЙ У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В НИХ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДЕЗОБЛІТЕРАЦІІ PDF (Русский)
К. В. Мясоедов 121-126
КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСОВУВАННЯ СПОСОБІВ ЕКЗОДЕРМОТЕНЗІЇ В ПІДГОТОВЦІ РАН ДО ПЛАСТИКИ PDF (Русский)
Д. А. Пасичный 127-131

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ЗАГАЛЬНІ СУДОВО-МЕДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЕПІ- ТА СУБДУРАЛЬНИХ ГЕМАТОМ PDF
П. О. Леонтьев 132-135