ЗАГАЛЬНІ СУДОВО-МЕДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЕПІ- ТА СУБДУРАЛЬНИХ ГЕМАТОМ

П. О. Леонтьев

Анотація


Проаналізований ряд робіт щодо встановлення давності суб- та епідуральних крововиливів, виконаних різними методами та різними дослідниками. Показано, що саме об’єктивне встановлення давності та повторності черепно-мозкової травми часто має суттєве значення для розслідування злочинів проти здоров’я та життя людини, що й визначає важливість подальшого детального вивчення даної проблеми судовою медициною


Ключові слова


епідуральні й субдуральні гематоми; комплекс методів; давність

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасименко, О. І. Диференційоване визначення ступеня тяжкості черепно-мозкової травми при переломах кісток основи черепа [Текст] / О. І. Герасименко, А. В. Семенов, С. Я. Семисалов // Український судово- медичний вісник. – 2003. – № 1. – С. 3–5.

Шевага, В. М. До питання експертної оцінки тяжкості черепно-мозкової травми у гострому та віддаленому періодах [Текст] / В. М. Шевага, Б. В. Задорожна, А. В. Паєнок та ін. // Український судово-медичний вісник. – 2008. – № 1 (21). – С. 6–9.

Дадабаев, В. К. Применение метода рентгеновской компьютерной томографии для прогнозирования и установления тяжести вреда здоровью при черепно-мозговой травме [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук / В. К. Дадабаев. – М., 2007. – 23 с.

Леонтьев, П. О. Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб [Текст] / П. О. Леонтьев // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, № 4 (52). – С. 234–240.

Гуріна, О. О. Особливості судово-медичної оцінки внутрішньочерепних та черепно-лицьових ушкоджень у потерпілих молодшого та дошкільного віку [Текст] / О. О. Гуріна // Український судово-медичний вісник. – 2000. – № 1 (9). – С. 4–6.

Гуріна, О. О. Особливості порівняльного аналізу та судово-медичної оцінки нелетальних черепно-мозкових ушкоджень у потерпілих дитячого віку [Текст] / О. О. Гуріна // Український судово-медичний вісник. – 2003. – № 1. – С. 5–8.

Пашинян, Г. А. Топография и содержание липидов и фосфолипидов в надпочечниках в динамике посттравматического периода [Текст]: респ. сб. науч. тр. / Г. А. Пашинян, З. М. Маршани; под ред. В. Н. Крюкова // Экспертные критерии механизма повреждений и диагностика давности их причинения. – М.: 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, 1984. – С. 79–82.


Copyright (c) 2017 П. О. Леонтьев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2414-4517