ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ

Сергій Єсімов

Анотація


Порушуються питання особливостей предмета правової інформатики як однієї з частин інформаційного права у правовій системі України.

Ключові слова


правова інформатика; інформаційне право; інформація; право; інформаційні технології; категоріально-системна методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Акопов Г. Л. Правовая информатика: современность и перспективы: учеб. пособ. / Г. Л. Акопов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 320 с.

Гурковський В. І. Засади державної політики в сфері інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: дис. … д-ра наук з державного управління: спец. 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / В. І. Гурковський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mydisser.com/ru/catalog/ view/386/823/7312.html. – К., 2011.

Паршина Н. В. Правова інформатика / Н. В. Паршина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ipi.ac.ru/sysen/.../ download.php?id.

Разумов В. И. Основы теории динамических информационных систем / В. И. Разумов, В. П. Сизиков.– Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 214 с.

Хохлов Г. И. Комбинаторная теория информации (информационная теория де-терминированных процессов): дис.... д-ра техн. наук: 05.13.01 / Г. И. Хохлов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissforall.com/_catalog/t8/_science/39/230781.html. – М., 1994. – 542 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2014 Сергій Єсімов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.