ЗМІНИ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Костянтин Марисюк

Анотація


Проаналізовано питання взаємозв’язку змін елементів державної безпеки та системи кримінальних покарань на українських землях у різні історичні періоди. Доведено, що зміни у системі кримінальних покарань є одним із засобів забезпечення державної безпеки. Саме цим засобом держава має можливість підвищити роль одних покарань або знизити роль інших, що дає можливість, поряд з іншими засобами, вплинути на потенційних злочинців у найпроблемніших та чуттєвих сферах, внаслідок чого фактично буде знижено небезпеку від охоплених згаданими покараннями діянь для держави та суспільства.


Ключові слова


покарання; політика; безпека; злочин; злочинець

Повний текст:

PDF

Посилання


Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – Ч. 2. – К. : Форум, 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – К. : АСК, 2003.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2004.

Государственная безопасность. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_безопасность.

Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Т. Доўнар. – Мінск : Амалфея, 2009.

Мухаметов Ф. “Яса” Чингисхана и ее роль в монгольской правовой системе / Ф. Мухаметов. // Вестник Челябинского государственного университета. Серия “Востоковедение, евразийство, геополитика”. – 2006. – №3 (76).

Рязановский В. Монгольское право (преимущественно обычное). Исторический очерк /В. Рязановский. – Харбин : Типогр. Н. Чинарева, 1931.

Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву. – Часть вторая / М. Шаргородский. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1958.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2014 Костянтин Марисюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.