ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

N. Moroz

Анотація


Розглядаються питання щодо формування державної інформаційної політики України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади, що дають змогу створити якісно новий рівень оперативності та зручності отримання організаціями та громадянами державних послуг та інформації про результати діяльності органів державної влади.


Ключові слова


інформація; інформатизація; інформаційна політика; державні послуги; електронне урядування; електронний документ; електронний підпис

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Бєляков. – К.: КВІЦ, 2008. – 576 с.

Кохановська О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: моногр. / О. В. Кохановська. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки / Закон України від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Гаман Т. В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) / Т. В. Гаман // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2 (13–14). – С. 272–276.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.

Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 32. – Ст. 409.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрав України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon.rada.gov.ua/ go/2250-2010-%d1%80].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2015 N. Moroz

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.