Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки

У віснику пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Матеріали публікуються в авторській редакції та в порядку черговості їх надходження.


Зображення домашньої сторінки журналу

Рік заснування – 2014 р.
Вид видання за цільовим призначенням: наукове.
Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.
Метою збірника є публікація статтей проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки й практики, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн та тенденції розвитку юриспруденції в цілому.
Завдання є освітня функція і забезпечення розвитку правової науки України за допомогою висвітлення важливих правових і соціальних питань.
Періодичність – щоквартально.
Збірник виходить чотири рази на рік. Статті приймаються за встановленим графіком:
– вип. 1 (березень) – до 20 лютого поточного року;
– вип. 2 (червень) – до 20 травня поточного року;
– вип. 3 (вересень) – до 20 серпня поточного року;
– вип. 4 (грудень) – до 20 листопада поточного року.
Мови публікацій – українська, англійська, російська.
Засновник та видавець – Національний університет «Львівська політехніка»
Опис журналу
Головний редактор: Володимир Львович Ортинський – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.


№ 845 (2016)

Зміст