Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Lviv Polytechnic National University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

The Committee on Publication Ethics (COPE) - це неприбуткова організація, яка має своєю місію вироблення норм професійної етики для науково-видавничої галузі та допомогу видавцям, редакторам та іншим учасникам системи наукових комунікацій щодо впровадження цих норм у своїй практиці. COPE було засновано у 1997 р. невеликою групою редакторів медичних журналів Великої Британії. Сьогодні COPE об'єднує понад 9000 індивідуальних та колективних членів - видавців наукової літератури з усіх галузей знань. Передбачається, що всі члени COPE підтримують Кодекс поведінки редакторів журналів (Code of Conduct for Journal Editors). У потужних видавців (таких як Elsevier, Wiley–Blackwell, Springer, Taylor & Francis, Palgrave Macmillan та Wolters Kluwer) майже всі журнали є членами COPE.
COPE надає консультаційну допомогу редакторам та видавцям щодо широкого кола питань видавничої етики, звертаючи особливу увагу на проблематику виявлення та реагування на випадки неетичної поведінки вчених та авторів наукових публікацій. Крім того, COPE підтримує для своїх членів дискусійний форум, на якому обговорюються індивідуальні випадки з видавничої практики.


Статус в Україні

Видання "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 13038-1922P від 20.07.07 р. (копія свідоцтва)

Видання "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: юридичні науки" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з юридичних наук (наказ від 12.05.15 р.)

Бази данних наукової інформації

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2015 року.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - це російська національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн публікацій російських авторів, а також інформацію про цитованість цих публікацій у понад 6000 російських та міжнародних журналах. База даних призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але також є потужним аналітичним інструментом, який дозволяє проводити оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів тощо. Проект РИНЦ був запущений у 2006 році за підтримки Міністерства освіти та науки Російської Федерації.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2016 року.

Каталоги та системи пошуку

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.