№ 801 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF
Володимир Ортинський 3-8
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИРІШЕНІ ЛИШЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Олена Ковальчук 9-13
ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Наталія Лесько 14-18
ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Скочиляс-Павлів 19-23
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Єсімов 24-28
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
Христина Висоцька, Сергій Єсімов 29-34
РОЛЬ ТА МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF
Мирослав Ковалів 35-39
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Любов Гулак 40-45
ПРИНЦИП ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
Оля Барабаш 46-50
РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Альона Дутко 51-55

Філософія права

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОНТОЛОГІЧНО-ПРАВОВИХ ДОГМАТІВ PDF
Степан Сливка 56-63
ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДЕРЖАВНО- ВЛАДНИХ ЯВИЩ У МЕЖАХ ТЕОРЕТИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА PDF
Наталія Жаровська 64-69
ГНОСЕОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ PDF
Михайло Кельман 70-75
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЖУРНАЛІСТАМИ PDF
Лілія Ярмол 76-80
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЯК СТАДІЇ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ PDF
Роман Радейко 81-85
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ PDF
Наталія Юськів 86-91
МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олена Чорнобай 92-96
ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ І МИРУ У “ФІЛОСОФІЇ ПРАВА” Г. В. Ф. ГЕҐЕЛЯ PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко 97-102
СТАДІЇ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Юрій Шпак 103-108

Історія та теорія держави і права

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОЕКТИ КОЗАЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА XVIII ст. ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ СВАВІЛЛЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ (до витоків українського конституціоналізму) PDF
Іван Терлюк 109-114
ПРАВОПОРЯДОК І ЗАКОННІСТЬ ЯК ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Роман Шай 115-119
ДО ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ ВІЗАНТІЙСЬКИХ НОРМ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF
Марія Долинська 120-124
ПРАВО ОСОБИ НА ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Жукровська 125-128
РУМУНСЬКА ІНТЕРВЕНЦІЯ В БЕССАРАБІЇ (1918 р.) ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЦИХ ПОДІЙ В ІСТОРІОГРАФІЇ ТА МЕМУАРАХ РУМУНСЬКИХ ДІЯЧІВ PDF
Сергій Назарія 129-138
ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА НАУКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ PDF
Ігор Онищук 139-146
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Арташес Папікян 147-152
ДО ВИТОКІВ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Микола Поліковський, Зоряна Петречко 153-158
ПРИНЦИПИ НОРМОТВОРЧОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Олександра Шаган 159-163
АКУЛЬТУРАЦІЯ У ПРАВІ (ТЕОРЕТИЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ) PDF
Ігор Ситар 164-169

Кримінальне право та процес

НАЙЗНАНІШІ ПЕНІТЕНЦІАРІЇ СВІТУ: ХАЛДЕН ФЕНГСЕЛЬ (НОРВЕГІЯ) PDF
Костянтин Марисюк 170-173
НАУКОЗНАВЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ДЕСТРУКТИВНОГО СИСТЕМНО-СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА PDF
Володимир Канцір 174-179
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Василь Захаров 180-186
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ PDF
Олексій Гумін 187-194
ПРИЧИНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ PDF
Ігор Паньонко 195-201
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДКУПУ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ PDF
Володимир Кушпіт 202-211
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ PDF
Світлана Сорока 212-217
ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ВИКРАДЕННЯ У ПАСАЖИРІВ НА ОБ’ЄКТАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Світлана Якимова 218-223
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Оксана Баїк 224-228
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Володимир Бараняк 229-233