№ 807 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Володимир Ортинський 3-8
ПРО ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Оксана Баїк 9-15
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Марія Бліхар 16-21
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ PDF
Мирослав Ковалів, Ігор Стахура 22-26
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ольга Скочиляс-Павлів 27-33
УЧАСНИКИ НЕЮРИСДИКЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ: ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЗНАЧЕННЯ PDF
Олег Сорочкін 34-40
ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ДОГОВОРІВ PDF
Галина Яновицька 41-45

Філософія права

ПРАВОВА ФІЛОСОФЕМА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Тарас Гарасимів 46-50
ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ У ПРАВОВЕ ПОЛЕ PDF
Степан Сливка 51-58
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ФЕНОМЕНІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Мирослава Сірант 59-63
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ” PDF
Ігор Коваль 64-69
РАЦІОНАЛЬНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР PDF
Роман Радейко 70-74
“ПОГЛЯД” У СТРУКТУРІ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Лілія Ярмол 75-81
МОРАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПРАВА PDF
Альона Романова 82-86
ПОНЯТТЯ І СУТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВНИКА PDF
Олена Чорнобай 87-92
СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ PDF
Роман Шай 93-101

Історія та теорія держави і права

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА АРГУМЕНТАЦІЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТСЬКИХ УРЯДІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ СПОРІ З СРСР (1939–1945 рр.) PDF
Володимир Макарчук 101-108
ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Любов Гулак 109-112
Т.Г. ШЕВЧЕНКО – ПОЛУМ’ЯНИЙ БОРЕЦЬ ЗА ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ (ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко 113-118
КОМУНІКАЦІЯ У ПРАВІ: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Ігор Ситар 119-123
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ПИЛИПА ОРЛИКА(до витоків ідеї незалежної національної української державності) PDF
Іван Терлюк 124-128

Кримінальне право та процес

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лев Гула 129-133
ЩЕ ОДИН ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ PDF
Костянтин Марисюк 134-136
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ НАСИЛЬСТВА У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА PDF
Володимир Кушпіт 137-140
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ ВИДИ PDF
Олексій Гумін 141-147
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДУ ЯКИХ Є НАСИЛЬСТВО PDF
Лілія Наконечна 148-153
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ PDF
Світлана Сорока 154-158
ПОНЯТЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА “СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ” PDF
Світлана Якимова 159-165

Цивільне право та процес

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Володимир Кравчук 166-171
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АДВОКАТА І ВДОСКОНАЛЕННЯ У МЕЖАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Валерій Марчук 172-179
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ЧАРТЕРУ PDF
О.Д. Несімко 180-186

Конституційне та міжнародне право

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF
Надія Бортник, Сергій Єсімов 187-191
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВІЙСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Жаровська 192-196
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Андрусяк 197-201
ГРОМАДЯНСТВО У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Наталія Юськів 202-206
НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ДВА ОСНОВОПОЛОЖНІ, ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ PDF
Ярина Богів 207-210
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Віктор Грищук 211-219
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Сергій Єсімов 220-225
ПРАВО НА ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПРОТЕСТ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Віталій Ковальчук 226-230
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Лесько 231-235

Трибуна молодого науковця

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛЕМІСТІВ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ PDF
Ольга Колич 236-244
ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Максим Яценко 245-249