№ 813 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ PDF
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov 3-9
ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ PDF
Nataliya Blok 10-14
ПРО РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПІДВІДОМЧОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Solomiya Vasyliv 15-22
РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З МИТНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Marta Dorosh 23-27
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇН PDF
Volodymyr Zarosуlo 28-32
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Olena Zaharchuk 33-38
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ, ЩО УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ PDF
Nadiya Zilnyk 39-47
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ PDF
Serhiy Yesimov 48-53
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ PDF
V. Kohut 54-60
ЦЕНТРИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ PDF
Nataliya Lesko 61-65
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Volodymyr Ortynskyi 66-70
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА ГРОМАДЯН У ГАЛУЗІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Leonid Ostapenko, Elina Kharakhalil 71-75
СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Olha Skochulias-Pavliv 76-80
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ДЕКРЕТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ PDF
Valentyn Chaban 81-85

Філософія права

РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИЙ ПІДХІД PDF
Taras Harasymiv 86-95
ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho 96-107
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Taras Dasho 108-118
ПРАВОВИЙ ЗМІСТ МЕНТАЛІТЕТУ PDF
Ihor Koval 119-124
АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ У XVI–XVII ст. PDF
Olha Kolych 125-133
КАНОНІЧНО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦЕРКВИ PDF
Maryana Maletych 134-138
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Nataliya Murynets 139-143
МЕТОДОЛОГІЯ Й ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Ihor Onyshchuk 144-151
ПРОБЛЕМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У НООСФЕРІ PDF
Stepan Slyvka 152-161
ПРАВО ЛЮДИНИ ПОМЕРТИ У ПРИРОДНИЙ СПОСІБ ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ (сучасні православні уявлення у світлі міжнародних стандартів) PDF
Solomiya Tsebenko 162-167
КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА (МОВНА КОМУНІКАЦІЯ) ЯК ОСНОВА ОПАНУВАННЯ ЗАСОБІВ ЮРИДИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Olena Chornobay 168-174
ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА З ПОЗИЦІЇ ФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ PDF
Roman Shay 175-180
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ЮРИДИЧНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА) PDF
Liliya Yarmol 181-184

Історія та теорія держави і права

СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКІВ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ PDF
Oksana Bayik 185-191
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ РОСІЇ (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.): АСПЕКТИ ІДЕОЛОГІЧНОГО ТА ПРАВОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
Volodymyr Makarchyk 192-201
СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918–1939 рр.) PDF
Olha Malaniy, Volodymyr Makarchuk 202-208
КАНТ: ВІЙНА І МИР. ВАЖКИЙ ШЛЯХ ДО ВІЧНОГО МИРУ PDF
Oleksiy Ostapenko, Vasyl Ryashko 209-214

Кримінальне право та процес

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ PDF
Volodymyr Baranyak 215-218
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ PDF
Lev Hula 219-224
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ПРИЧИН ТА УМОВ ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У СІМ’Ї У СТАНІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Oleksiy Gumin 225-231
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ PDF
I. Zubach 232-238
ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК КРАЙНІЙ ЗАХІД НАСИЛЬСТВА PDF
Volodymyr Kantsir 239-244
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ PDF
Myroslav Kovaliv, Valeriy Ivacha 245-250
РОЗВИТОК КАТУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
M. Koval 251-255
МОЖЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОМПРОМІСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ PDF
Yevhen Kurta, H. Rymarchuk 256-261
АКТИВНИЙ І ПАСИВНИЙ ПІДКУП СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Kyshpit 262-267
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ PDF
Nataliya Lesko, Nazariy Shabelko 268-272
ЩЕ РАЗ ПРО НАЙЗНАНІШІ ПЕНІТЕНЦІАРІЇ СВІТУ: “ПОЛЯРНА СОВА” PDF
Kostyantyn Marysyuk 273-276
РОЛЬ НАСИЛЬСТВА У СТАТТЯХ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Liliya Nakonechna 277-280
ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ PDF
Olena Romtsiv 281-286
ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ PDF
Svitlana Soroka 287-291
ПРО СИСТЕМАТИЗАЦІЮ ОЗНАК НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЯК ПРЕДМЕТА ПІДКУПУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ PDF
Svitlana Yakimova 292-298
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Oleksiy Ostapenko 299-305

Цивільне право та процес

ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ PDF
Ulyana Bek 306-312
ПІДСТАВИ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Iryna Golenko 313-318
ОПІКА (ПІКЛУВАННЯ) НАД ДІТЬМИ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ PDF
Alyona Dutko 319-323
ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
Khrystyna Marych 324-330
ВІДОБРАЖЕННЯ БІБЛІЙНИХ НОРМ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
Viktoriya Pasternak 331-336
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ТА СУМІЖНИХ ЦИВІЛЬНИХ ДОГОВОРІВ PDF
Ihor Panonko, Vitaliy Koval 337-342
СПОРИ ПРО ПОШИРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: СУПЕРЕЧНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF
Maryana Tarnavska 343-349

Конституційне та міжнародне право

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ PDF
Iryna Zarowska 350-355
ІДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ ст. PDF
Vitaliy Kovalchuk, Yaryna Bohiv 356-362
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Olena Kovalchuk 363-368