№ 782 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ ЗБІРНИКА PDF
Володимир Ортинський 3-4

Адміністративне та інформаційне право

НОВІТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ PDF
Володимир Ортинський 5-9
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ PDF
Володимир Дитюк 10-14
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ PDF
Наталія Лесько 14-19
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ВЧИНЕНІ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ PDF
Олексій Остапенко 20-26
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ PDF
Ольга Скочиляс-Павлів 27-33
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
Сусанна Дембіцька 33-38
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ PDF
Мирослава Сірант 38-43
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИКИ PDF
Сергій Єсімов 44-48
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ PDF
Василь Захаров 48-53
ПРАВОВИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС: ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ПІДВИДИ PDF
Світлана Кость 54-58
ГЕРМЕНЕВТИКО-КОМУНІКАТИВНІ КОНЦЕПТИ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ТЕКСТІВ У ЗМІ І ЗМК PDF
Антоніна Токарська, Світлана Кость 59-64

Філософія права

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА PDF
Олена Гарасимів 65-70
ДЕВІАНТНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР PDF
Тарас Гарасимів 71-75
СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ PDF
Ірина Настасяк 76-82
ЦІННІСНО-ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИ PDF
Альона Романова 83-86
ФІЛОСОФСЬКІ ПРИНЦИПИ У ПРАВІ PDF
Степан Сливка 87-95
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАВА PDF
Олена Чорнобай 96-101
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ ІНТУЇЦІЇ ФІЛОСОФАМИ XVII СТОЛІТТЯ PDF
Михайло Шевців 102-105
ЗАХИСТ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ) PDF
Лілія Ярмол 106-113
СУБСТАНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО У ПРАВОВІЙ ПРИРОДІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Ірина Жаровська 113-117
НІГІЛІЗМ ЯК АНТИПОД ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко 118-122
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Галина Попадинець 123-128

Історія та теорія держави і права

ПИТАННЯ ВИБОРУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ PDF
Олена Ковальчук 129-134
ПРОЦЕСИ РАДЯНІЗАЦІЇ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ (1940–1946 рр.) У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У м. ІЗМАЇЛ: НАУКОВА РОЗВІДКА PDF
Володимир Макарчук, Євгенія Шибко 135-141
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНИ ЯК МАЛОРОСІЇ (ДО ВИТОКІВ РОСІЙСЬКИХ ІМПЕРСЬКИХ ІДЕОЛОГЕМ) PDF
Іван Терлюк 141-146
СУЧАСНІ ПРАВОСЛАВНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВО ЛЮДИНИ НА ШЛЮБ ТА СІМ’Ю У СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Соломія Цебенко 147-152
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО АПАРАТУ ГЕНУЕЗЬКИХ КОЛОНІЙ У КРИМУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТАТУТУ 1449 р.) PDF
Олександр Гавриленко 153-158
ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Альона Дутко 158-162

Кримінальне право та процес

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ PDF
Олексій Литвинов 163-167
ВПЛИВ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ НА ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ PDF
Іван Богатирьов, Ірина Журова 168-171
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ЧИННИКА НА СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ PDF
Любомир Гривняк 172-175
ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ КРИМІНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ НАУК ПРО ЛЮДИНУ PDF
Олексій Гумін 175-181
“ЕЛІТАРНІСТЬ” У ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЗЛОЧИНІВ PDF
Іван Когутич 182-189
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ PDF
Ігор Паньонко 190-192
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ PDF
Світлана Якимова 193-198

Цивільне право та процес

ВІДКЛИКАННЯ ГОЛОВИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА PDF
Володимир Кравчук 199-204
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Марія Бліхар 204-208
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
Марія Долинська 209-213