№ 810 (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

ПРОФІЛАКТИКА ДЕЛІКТНИХ ПОСЯГАНЬ НА ПУБЛІЧНІ АТРИБУТИ І СИМВОЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Оксана Баїк 3-10
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ PDF
Надія Бортник, Сергій Єсімов 11-16
УКРАЇНА – РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА: СПІВПРАЦЯ ТА МИТНІ ВІДНОСИНИ PDF
Марта Дорош 17-21
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Сергій Єсімов 22-27
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ PDF
Мирослав Ковалів 28-32
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF
Наталія Лесько 33-37
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Володимир Ортинський 38-42
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Остапенко 43-48
ДЕТЕРМІНАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Галина Римарчук 49-55
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Скочиляс-Павлів 56-61

Філософія права

ВИТОКИ ТА АТМОСФЕРА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО PDF
Ірина Бойко 62-68
ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ: ДИЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО PDF
Тарас Гарасимів 69-74
КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЗАСОБІВ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ PDF
Альона Дутко 75-80
НАУКОЗНАВЧІ КОНЦЕПТИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Ірина Жаровська 81-85
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ЯВИЩ PDF
Роман Радейко 86-93
ПРЕДМЕТ ПРОБЛЕМ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF
Світлана Сливка 94-104
РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОРЯДКУ У СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ірина Хомишин 105-109
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВНИКА PDF
Олена Чорнобай 110-115
ПРИНЦИПИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ PDF
Роман Шай 116-123
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Наталія Юськів 124-128

Історія та теорія держави і права

ОРГАНИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА PDF
Юлія Жбадинська 129-135
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ PDF
Ольга Колич 136-139
КРИМСЬКА АВАНТЮРА ПУТІНА (2014 р.): АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ PDF
Володимир Макарчук 140-146
НАСИЛЬСТВО ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПРОГРАМА У ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МАРКСИЗМУ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ (філософсько-правовий аспект) PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко 147-152
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Лілія Ярмол 153-161

Кримінальне право та процес

ЩОДО УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА В ОСВІДУВАННІ ПІДОЗРЮВАНОГО У НЕЗАКОННОМУ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ТА ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ PDF
Володимир Бараняк 162-165
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ PDF
Лев Гула 166-171
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї PDF
Олексій Гумін 172-177
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ PDF
Ігор Зубач 178-183
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕРОРИЗМ – КОРОЗІЯ АРХІТЕКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНИ PDF
Володимир Канцір 184-189
СЕКСУАЛЬНІ ДЕВІАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Володимир Кушпіт 190-194
ЗМІНИ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Костянтин Марисюк 195-199
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДУ ЯКИХ Є НАСИЛЬСТВО, В ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Лілія Наконечна 200-205
Т. Г. ШЕВЧЕНКО ТА РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНИЙ АПАРАТ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ PDF
Олексій Остапенко, Василь Ряшко 206-212
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ PDF
Світлана Сорока 213-219
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ З МОТИВІВ ЗАДОВОЛЕННЯ СТАТЕВОЇ ПРИСТРАСТІ PDF
Світлана Якимова 220-225

Цивільне право та процес

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ) ТА ДЕЯКІ НОВЕЛИ ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ PDF
Тарас Бачинський 226-230
ЩОДО ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Оксана Гірник 231-236
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (адміністративно-правовий аспект) PDF
Віталій Люблін 237-239

Конституційне та міжнародне право

ВОЛОДИМИР СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ЯК ВЧЕНИЙ ЮРИСТ І ОДИН ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКІВ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ PDF
Віталій Ковальчук, Анна Бучин 240-245