№ 824 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

ПРАВОЗАСТОСОВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF
Volodymyr Ortynskyi 3-9
ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ ЯК ОСНОВА НАУКИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Oksana Bayik 10-13
ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov 14-20
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ PDF
Yaryna Volosko 21-26
НЕФОРМАЛЬНІ ПРАКТИКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНСТИТУТІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
O. Dniprov 27-32
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Serhiy Yesimov 33-38
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ PDF
N. Kantor 39-44
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Myroslav Kovaliv, Valeriy Ivacha 45-49
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ PDF
Iryna Lychenko 50-59
АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ PDF
N. Marynjak 60-64
СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ГАРАНТІЙ ЇЇ ДОТРИМАННЯ PDF
O. Marushiy 65-70
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
N. Moroz 71-76
СТАН АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Leonid Ostapenko 77-83
ПРО ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗУМІННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF
Oleksiy Ostapenko 84-91
ПРАВНИЧИЙ МЕДІА-ДИСКУРС У ДВОМОВНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ PDF
I. Skovronska 92-99
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ У СУДІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
R. Sopilnuk 100-105
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ PDF
R. Strotskyy 106-124
КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ PDF
Iryna Khomyshyn 125-130
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
O. Chornomaz 131-134
ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
I. Yasko 135-139

Конституційне та міжнародне право

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВОЗАХИСТУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРОТИ УКРАЇНИ) PDF
O. Harasymiv 140-143
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ГЛАВИ УРЯДУ У ЗМІШАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ PDF
Volodymyr Kobryn 144-150
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ ВОЄННИХ ДІЙ: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО PDF
L. Koblan 151-158
ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, КРИТЕРІЇ PDF
Vitaliy Kovalchuk, Ihor Zabokrytskyy 159-163
МЕХАНІЗМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
Myroslava Sirant 164-168

Цивільне право та процес

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ У ІТ-СФЕРІ ТА ЧИННІСТЬ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Taras Bachynskyy 169-173
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА PDF
N. Lesko 174-178
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
O. Nesimko 179-185
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ PDF
Mariya Nimak 186-193
ЗМІНИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “СІМ’Я” ТА “ШЛЮБ” У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
M. Slaban 194-201

Філософія права

МЕНТАЛЬНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА PDF
Anastasiya Baran 202-207
МЕТОДОЛОГІЯ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
M. Bogutska 208-217
ЗАРОДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ У СТАРОДАВНІЙ РУСІ PDF
U. Vovkovych 218-221
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho 222-227
ПОНЯТТЯ “ПОВЕДІНКА” ТА “ДІЯЛЬНІСТЬ” ЯК ОСНОВА ФІЛОСОФЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Taras Harasymiv 228-232
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД PDF
N. Gren 233-237
ПЕРВИННІ СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНОЇ СФЕРИ PDF
Iryna Zharovska 238-242
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
O. Zarichnyy 243-247
МЕТОДОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ЗМІСТУ ОБ’ЄКТА І ПРЕДМЕТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ PDF
Mykhaylo Kelman 248-252
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ ОСОБИ PDF
Ihor Koval 253-257
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ У ПОЛЕМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Olha Kolych 258-264
ІНСТИТУТ ПРИСЯГИ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Mariya Maskovita 265-271
АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОУТВОРЕННЯ PDF
S. Moiseenkova 272-277
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ЯК МОТИВ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
V. Muzh 278-282
ЮРИДИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИНИ PDF
V. Muzh, Taras Harasymiv 283-289
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ – ПЕРЕДУМОВА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ PDF
N. Murynets 290-297
ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Nataliya Ortynska 298-301
ДОКТРИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ PDF
Y. Petronchak 302-306
СУТНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ: ПРИРОДНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД PDF
A. Romanova 307-312
ТЕРОРИЗМ У ФОРМІ БОРОТЬБИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
A. Samilo, V. Shyshko, O. Povstyn, R. Yakovchuk 313-319
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Dmytro Skovronsyy 320-327
КАНОНІЧНО-ПРАВОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПАСТИРСЬКОГО БОГОСЛІВ’Я PDF
B. Slyvka 328-336
МЕТААНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА: АБСОЛЮТНИЙ ВИМІР PDF
Stepan Slyvka 337-342
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА АГРЕСІЯ ТА ЇЇ РУЙНІВНІ НАСЛІДКИ У ПОРУШЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
Antonina Tokarska 343-346
ПРИРОДА, СТРУКТУРА І ТИПОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ (КОМУНІКАЦІЇ) У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА PDF
Olena Chornobay 347-356
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИСУ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ PDF
Roman Shay 357-362
ВПЛИВ МОРАЛІ НА МЕНТАЛЬНІ ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ PDF
M. Shevtsiv 363-367
ЗАХИСТ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ) PDF
Liliya Yarmol, I. Tuchapets 368-372

Історія та теорія держави і права

ПОСЕРЕДНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР У ВРЕГУЛЮВАННІ ІНДОНЕЗІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ (1946–1950 рр.) PDF
Yu. Bilenkova 373-376
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УГЛЯДУ У ВИКОРИСТАННІ ЗВИЧАЮ В ПРАВІ PDF
O. Galamay 377-380
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПОГДЯДИ БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА ЧИЧЕРІНА НА ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО PDF
I. Hyryla 381-384
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБОРОТУ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНІ У РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.) PDF
Volodymyr Makarchyk 385-391
В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ЯК ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО КОНСЕРВАТИЗМУ PDF
Mykola Polikovskiy, O. Grab 392-397
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ПАТРІОТИЗМУ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ PDF
Olena Ryashko, Vasyl Ryashko 398-404
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ PDF
B. Stecyuk 405-411
ВИТОКИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЯК НАЦІОНАЛЬНОГО PDF
Ivan Terlyuk 412-416

Кримінальне право та процес

ЗАХОДИ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ КОНТРАФАКТНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Lev Hula 417-423
ПОНЯТТЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ PDF
Oleksiy Gumin, Ihor Zubach 424-429
ТЕРОРИЗМ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ (ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ) PDF
Volodymyr Kantsir 430-435
ХАРАКТЕРИСТИКА КАТУВАННЯ З КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПОГЛЯДУ PDF
Mariya Koval 436-440
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ PDF
Volodymyr Kyshpit 441-444
ТИПИ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ PDF
Kostyantyn Marysyuk 445-448
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПРОСТУВАННЯ ПІДОЗРИ (ОБВИНУВАЧЕННЯ) В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Halyna Rymarchuk, Svitlana Soroka 449-454
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ PDF
Roma Sybirna, A. Sybirnyj, O. Khomiv 455-458
РОДОВІ ТА ВИДОВІ ОЗНАКИ ПІДКУПУ, У ЗВ’ЯЗКУ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ВИБОРЧИХ ПРАВ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Svitlana Yakimova 459-463