№ 825 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

АНТИДЕРЖАВНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Volodymyr Ortynskyi 3-8
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov 9-17
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ PDF
Mariya Blikhar 18-25
ДІАЛОГ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
O. Dniprov 26-30
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА PDF
Serhiy Yesimov 31-36
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
O. Marushiy 37-41
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
N. Moroz 42-47
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ PDF
A. Mota 48-52
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН ЯК УЧАСНИКІВ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Oleksiy Ostapenko 53-57
ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС PDF
Nadiya Pavliv-Samoyil 58-62

Конституційне та міжнародне право

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИВАТНОГО ПРАВА PDF
Alyona Dutko 63-68
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF
Ihor Zabokrytskyy 69-78
АДВОКАТСЬКА ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО ІЗ ЗАХИСТУ МОВНИХ ПРАВ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ PDF
Vitaliy Kovalchuk, A. Buchyn 79-84
ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Olena Kovalchuk 85-89
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Kobryn 90-100

Цивільне право та процес

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ У КРАЇНАХ СНД PDF
Markiyan Malskyy 101-108

Філософія права

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АКМЕОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Anastasiya Baran 109-115
ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ЗАСВОЄННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ ДЛЯ ПРАВНИКІВ ГАЛИЧИНИ PDF
U. Vovkovych 116-120
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho 121-126
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕСЕНЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ PDF
Taras Harasymiv 127-131
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ТА ПУБЛІЧНОСТІ PDF
N. Gren 132-137
ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ ДОКТРИНИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПАРАДИГМІ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН PDF
Iryna Zharovska 138-141
“ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ” ЯК НОВІТНЯ ФОРМА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ PDF
O. Zarichnyy 142-147
НАУКА І МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ВИЗНАЧНИЙ САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ PDF
Mykhaylo Kelman 148-154
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИ ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ PDF
Ihor Koval 155-161
ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ ПОЛЕМІСТІВ PDF
Olha Kolych 162-166
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ “ПРИСЯГА” PDF
Mariya Maskovita 167-171
ЮРИДИЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ PDF
V. Muzh, Taras Harasymiv 172-178
СОЦІАЛЬНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ PDF
V. Muzh 179-184
ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ФОРМА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ (АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ ЧИ ЗА ЇХ УЧАСТЮ, НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005–2014 РОКІВ ТА 9 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ) PDF
Nataliya Murynets 185-194
СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Nataliya Ortynska 195-198
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ PDF
Y. Petronchak 199-203
ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВА PDF
Roman Radeyko 204-211
ДЕРЖАВНЕ СУСПІЛЬСТВО В ПРИРОДНО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ PDF
Alyona Romanova 212-216
ІДЕЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
Dmytro Skovronskyy 217-223
ДУХОВНІ РЕКОЛЕКЦІЇ ДОШКІЛЬНИКАМ: КАНОНІЧНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ PDF
B. Slyvka 224-230
ЗРЕАЛІЗОВАНЕ ПРАВО: ФІЛОСОФСЬКО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
Stepan Slyvka 231-236
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА PDF
Antonina Tokarska 237-240
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА НА ЕТАПАХ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ PDF
Olena Chornobay 241-246
ПРОБЛЕМИ ВІДНЕСЕННЯ ФУНКЦІЇ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ДО ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ PDF
Roman Shay 247-251
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРАВОМ PDF
Liliya Yarmol, S. Vandyo 251-257

Історія та теорія держави і права

ВЕЛИКА ХАРТІЯ ВІЛЬНОСТЕЙ (1215 р.): ІДЕЇ, ПРИДАТНІ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ PDF
Volodymyr Makarchuk 258-261
ТРАДИЦІЯ ВИБОРНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
I. Pankevych 262-268
НАСИЛЬСТВО В ПОЛІТИЦІ І ПРАКТИЦІ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) PDF
Vasyl Ryashko, Olena Ryashko 269-273
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ PDF
I. Slovska 274-280
СУДОВІ РЕФОРМИ П. ПОЛУБОТКА І Д. АПОСТОЛА PDF
B. Stetsyuk 281-288
УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА: ДОБА “ПЕРШОЇ” УНР PDF
Ivan Terlyuk 289-294
ОСТАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ АРХИМАНДРИТА КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО (1947–1951 рр.) (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОСОБОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ) PDF
Viktoriya Chornopyska 295-301

Кримінальне право та процес

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБТНИЦТВО У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ PDF
Lev Hula 302-307
ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ PDF
N. Hula 308-314
ЖЕРТВА КРИМІНАЛЬНОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ: ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ PDF
Oleksiy Gumin, Ihor Zubach 315-322
ТЕРОРИЗМ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ PDF
Volodymyr Kantsir 323-326
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ PDF
Volodymyr Kyshpit 327-331
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ PDF
Nataliya Lesko 332-336
РОЛЬ ЖЕРТВИ У ГЕНЕЗІ ЗЛОЧИНУ PDF
Kostyantyn Marysyuk 337-340
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ PDF
Olena Romtsiv, Ihor Zubach 341-346
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ІЗ СПІВРОБІТНИКАМИ ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
Svitlana Soroka, Halyna Rymarchuk 347-354
ВИМАГАННЯ, У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДКУПОМ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Svitlana Yakimova 355-359