№ 827 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

НЕСТАНДАРТНІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: СЛІДЧИЙ ГІПНОЗ PDF
Volodymyr Ortynskyi 3-8
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ PDF
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov 9-16
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
V. Dytyuk, Serhiy Yesimov 17-23
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Serhiy Yesimov 24-29
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF
N. Yanyuk 30-35

Конституційне та міжнародне право

ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В ПРОГРАМАХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОСУДДЯ PDF
Stepan Bilostotskyy 36-44
ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Yaryna Bohiv 45-52
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ PDF
Ihor Zabokrytskyy 53-60
ПРАВОВА ДОКТРИНА НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ В ПЕРІОД ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Vitaliy Kovalchuk, Yaryna Bohiv 61-68
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Olena Kovalchuk 69-73
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ PDF
Nataliya Lesko 74-78
ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ PDF
M. Malskyy 79-84
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Oksana Fedoriv 85-91

Цивільне право та процес

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАЦІ ЗА СУМІСНИЦТВОМ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
B. Hamaliuk 92-98
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ PDF
Alyona Dutko 99-102
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ” У ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ БАЗІ НОРМ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА PDF
L. Melekh, O. Viznyak 103-109
САНАЦІЯ БОРЖНИКА ЯК СУДОВА ПРОЦЕДУРА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО PDF
L. Melekh, K. Kruts 110-114
ПРО ДОГОВІР ЯК ОСНОВУ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В АНТИЧНИЙ ПЕРІОД PDF
Leonid Ostapenko 115-119

Філософія права

ПРАВОРОЗУМІННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Anastasiya Baran 120-127
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНОГО ПРАЦІВНИКА ОВС У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho 128-132
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТАНЦІЙНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ У НАУКОВІЙ РОЗВІДЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
Taras Harasymiv 133-137
ЩОДО ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА PDF
Iryna Zharovska 138-141
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦИЗМУ НА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ PDF
Dmytro Zabzalyuk 142-147
СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗМАЇТТЯ ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ PDF
Mykhaylo Kelman 148-152
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ МЕТОД ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА: ІСТОРИЧНА ТА ЮРИДИЧНА ДИВЕРГЕНЦІЯ PDF
I. Kostsova 153-158
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА PDF
O. Kryzhova 159-162
ПРИСЯГА ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ PDF
Mariya Maskovita 163-168
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ PDF
V. Muzh 169-173
ПРАВО НА ЗАХИСТ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗАТРИМАНИХ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ЯК ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
N. Murynets 174-178
СПІВВІДНОШЕННЯ ГУМАННОСТІ ТА ДІЄВОСТІ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Nataliya Ortynska 179-183
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕФОРМАЛІЗОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПРАВІ PDF
Roman Radeyko 184-192
ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО БУТТЯ ЮРИСТА: ІНТЕЛІГІБЕЛЬНЕ ТА СЕНСИБЕЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ PDF
Alyona Romanova 193-199
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА PDF
E. Savayda, L. Grin, R. Skripets 200-205
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАВОСВІДОМІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ PDF
I. Slovska 206-209
МИСТЕЦТВО СУПЕРЕЧКИ, АБО ЕРИСТИКА: ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ PDF
Olena Chornobay 210-220
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ PDF
Roman Shay 221-225
ПРАВО ЛЮДИНИ НА РЕЛІГІЙНУ ОСВІТУ ЯК СКЛАДНИК СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ PDF
Liliya Yarmol 226-231

Історія та теорія держави і права

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЛЮБОВІ ДО РІДНОЇ ПРИРОДИ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ PDF
Iryna Lychenko, Vasyl Ryashko 232-238
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ДО 201-ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ PDF
Oleksiy Ostapenko, Vasyl Ryashko 239-245
УКРАЇНСЬКИЙ ОРГАНІЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ДОБА “ДРУГОЇ” УНР PDF
Ivan Terlyuk 246-251
КОМУНІКАТИВНА СФЕРА ПРАВА В МЕТААНТРОПОЛОГІЧНОМУ ЗРІЗІ PDF
Antonina Tokarska 252-257
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДСТВА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
S. Torosh 258-264

Кримінальне право та процес

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Baranyak 265-267
ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ PDF
Lev Hula 268-273
ТЕРОРИСТИЧНА ЗАГРОЗА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
Volodymyr Kantsir 274-279
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Kostyantyn Marysyuk 280-285
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРОРОМ СВОЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ PDF
Andriy Paliukh 286-291
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF
Svitlana Yakimova 292-299