№ 837 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Адміністративне та інформаційне право

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Ortynskyi 4-13
ПОДАТКОВЕ ПРАВО: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА PDF
Oksana Bayik 14-22
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ПІДЗАКОННОМУ РІВНІ PDF
V. Bilous, A. Bukhanevich 23-28
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov 29-35
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
O. Bryginets 36-41
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ PDF
N. Hula 42-47
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ У КРАЇНАХ ЄС ТА АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА PDF
Serhiy Yesimov 48-55
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ЇХ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
V. Zarosуlo 56-59
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ PDF
Nataliya Zilnyk 60-64
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ PDF
M. Kovaliv, V. Ivacha 65-70
РІЗНОВИДИ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
V. Kohut 71-79
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
J. Lazor 80-86
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї PDF
Nataliya Lesko 87-91
ПРО ЮРИДИЧНУ КВАЛІФІКАЦІЮ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF
Oleksiy Ostapenko 92-99
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Roman Radeyko 100-104
ПРО ПУБЛІЧНО-ПРАВОВУ ОХОРОНУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕНЬ PDF
M. Ternushchak 105-109

Конституційне та міжнародне право

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ PDF
Yaryna Bohiv 110-115
ІСТОРІОГРАФІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО: ПРИЖИТТЄВИЙ ПЕРІОД PDF
A. Buchyn 116-121
ПОДІЛ ВЛАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Ihor Zabokrytskyy 122-130
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Kobryn 131-136
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Vitaliy Kovalchuk 137-142
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ PDF
Olena Kovalchuk 143-148
СТРУКТУРА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: АНАЛІЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ PDF
O. Kryzhova 149-153
ГЕНЕЗИС ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
Markiyan Malskyy 154-160
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ PDF
I. Onyshchuk 161-167

Цивільне право та процес

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА PDF
Ulyana Bek 168-174
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
N. Blok 175-180
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ПІДВІДОМЧОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Solomiya Vasyliv 181-187
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ PDF
Alyona Dutko 188-191
ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ ТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Nataliya Zabolotna 192-197
ПРО СПЕЦИФІКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ У СЕРЕДНІ ВІКИ PDF
Leonid Ostapenko 198-201
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВІД X ДО ХІХ ст. PDF
Ihor Panonko, V. Koval 202-205

Філософія права

ЗАКАНАДАУЧЫЯ ВЫТОКІ УЗАЕМАДЗЕЯННЯ ДЗЯРЖАУНЫХ І ГРАМАДСКІХ УСТАНОУ ПРЫ АЖЫЦЦЯУЛЕННІ МЕРАПРЫЕМСТВАУ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ РЭАБІЛІТАЦЫІ АСОБ, ВЫЗВАЛЕНЫХ АД ПАКАРАННЯ PDF (Русский)
T. Afonchanka 206-212
ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Olha Barabash 213-217
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ PDF
Taras Harasymiv, B. Bazarnyk 218-223
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІОПРИРОДНІ АСПЕКТИ PDF
Taras Harasymiv, M. Bazarnyk 224-230
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ PDF
Taras Harasymiv, T. Ivanyshyn 231-235
ІНДИВІДУАЛЬНЕ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Taras Harasymiv, N. Martynyuk 236-240
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: КОРЕЛЯЦІЯ “СОЦІАЛЬНЕ-ІНДИВІДУАЛЬНЕ” PDF
Taras Harasymiv 241-246
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРОБЛЕМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА БЕЗСТОРОННОСТІ PDF
Nataliya Gren 247-251
СУЧАСНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ТРАДИЦІЙНІСТЬ ТА НОВАТОРСТВО ПІДХОДІВ PDF
Iryna Zharovska 252-257
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА PDF
Mykhaylo Kelman 258-264