Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 807 (2014) Т.Г. ШЕВЧЕНКО – ПОЛУМ’ЯНИЙ БОРЕЦЬ ЗА ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ (ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація  PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко
 
№ 801 (2014) ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ І МИРУ У “ФІЛОСОФІЇ ПРАВА” Г. В. Ф. ГЕҐЕЛЯ Анотація  PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко
 
№ 801 (2014) ПРИНЦИП ФІСКАЛЬНОЇ ДОСТАТНОСТІ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Оля Барабаш
 
№ 813 (2015) ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація  PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho
 
№ 825 (2015) ДЕРЖАВНЕ СУСПІЛЬСТВО В ПРИРОДНО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ Анотація  PDF
Alyona Romanova
 
№ 810 (2014) Т. Г. ШЕВЧЕНКО ТА РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНИЙ АПАРАТ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ Анотація  PDF
Олексій Остапенко, Василь Ряшко
 
№ 810 (2014) НАСИЛЬСТВО ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПРОГРАМА У ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МАРКСИЗМУ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ (філософсько-правовий аспект) Анотація  PDF
Василь Ряшко, Олена Ряшко
 
№ 801 (2014) ДО ВИТОКІВ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Анотація  PDF
Микола Поліковський, Зоряна Петречко
 
№ 801 (2014) ПРАВОПОРЯДОК І ЗАКОННІСТЬ ЯК ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ Анотація  PDF
Роман Шай
 
№ 813 (2015) ІДЕЯ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ ст. Анотація  PDF
Vitaliy Kovalchuk, Yaryna Bohiv
 
№ 824 (2015) ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПОГДЯДИ БОРИСА МИКОЛАЙОВИЧА ЧИЧЕРІНА НА ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО Анотація  PDF
I. Hyryla
 
№ 813 (2015) РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИЙ ПІДХІД Анотація  PDF
Taras Harasymiv
 
№ 825 (2015) ЮРИДИЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ Анотація  PDF
V. Muzh, Taras Harasymiv
 
№ 824 (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Dmytro Skovronsyy
 
№ 825 (2015) ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ ДОКТРИНИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПАРАДИГМІ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН Анотація  PDF
Iryna Zharovska
 
№ 824 (2015) УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація  PDF
O. Zarichnyy
 
№ 825 (2015) ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Taras Harasymiv, Taras Dasho
 
№ 824 (2015) ПЕРВИННІ СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНОЇ СФЕРИ Анотація  PDF
Iryna Zharovska
 
№ 827 (2015) НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДСТВА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
S. Torosh
 
№ 824 (2015) МЕТОДОЛОГІЯ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація  PDF
M. Bogutska
 
№ 807 (2014) ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ФЕНОМЕНІВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Мирослава Сірант
 
№ 827 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ Анотація  PDF
Roman Shay
 
№ 824 (2015) ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ ВОЄННИХ ДІЙ: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Анотація  PDF
L. Koblan
 
№ 827 (2015) ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ Анотація  PDF
V. Muzh
 
№ 824 (2015) СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ГАРАНТІЙ ЇЇ ДОТРИМАННЯ Анотація  PDF
O. Marushiy
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо