Сіверянський літопис


Банер журналу "Сіверянський літопис"

Шеф-редактор: С.О. Павленко

Головний редактор: С.М. Шуміло

Заступники головного редактора: В.О. Дятлов, О.Б. Коваленко

Редакційна колегія: А.М. Боровик, О.М. Веремейчик, Г.В. Вертієнко, О.І. Галенко, В.О. Дятлов, Я.В. Капранов, О.Б. Коваленко, І.В. Кондратьєв, Т.П. Льоннґрен, С.М. Ляшко, О.О. Маврін, Р.В. Маньковська, Є. Остапчук, А.М. Острянко, В.М. Пекарчук, С.М. Плохій, В.М. Половець, О.А. Прігарін, О.Я. Рахно, Ґ. Хаусман, В.Г. Ченцова, О.Є. Черненко, Д. Чишмеджиєв, Н.В. Шліхта, К.М. Ячменіхін

Редакційна рада: І.М. Аліференко, О.Я. Гаранін, І.Б. Гирич, С.Л. Лаєвський, Д.М. Лозовий, О.П. Моця, Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, М.О. Носко, Н.Б. Реброва, Т. Розен, О.Г. Самойленко, В.А. Смолій, Ю.О. Соболь, С.В. Шумило, О.П. Реєнт

Випускові редактори: С.А. Токарєв, Е.Л. Міден

Науковий журнал "Сіверянський літопис" засновано у 1995 році. Редколегія журналу приймає до публікації дослідження зі спеціальностей 032 «Історія та Археологія» та 035 «Філологія» (за умови дотримання тематики, а саме: історія мови та літератури).
Журнал видається за фінансової підтримки Чернігівської облдержадміністрації.

Засновники: Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Національна спілка краєзнавців України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Згідно з додатком до постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1-05/4 журнал "Сiверянський лiтопис" включено у перелiк наукових видань, публiкацiї яких зараховуються до результатiв дисертацiйних робiт з iсторiї.

Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 23837-13677Р від 3 квітня 2019 р., видане Міністерством юстиції України.

Адреса редакцiї: вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14013, Україна

Телефон для довiдок: +38(066)637-2089

Старий сайт журналу з архівом попередніх випусків: www.siver-litopis.cn.ua


Журнал надсилається також до інших бібліотек, наукових, освітніх та культурологічних закладів України, США, Канади, Англії.

Анонси

 

ЗМІНЕНО СТРУКТУРУ СТАТЕЙ

 
Починаючи з №1 за 2020 р. змінено структуру статей у "Сіверянському літописі". Подробиці читайте у керівництві для авторів.  
Опубліковано: 2020-03-26 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

БОРТНИЦТВО У СЕВРЮКІВ PDF
Василь БАЛУШОК 5-15
ЧЕРНІГІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 1677 р.: МОСКОВСЬКА ЗАЛОГА PDF
Ігор СИТИЙ 16-35
ВИШИВКА ТА ГАПТУВАННЯ ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ Без заголовку
Анатолій АДРУГ 36-51
ПРО РОЗБУДОВУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО БОРИСОГЛІБСЬКОГО МОНАСТИРЯ НАПРИКІНЦІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ PDF
Ольга ТРАВКІНА 52-68
НОВИЙ ОСТЕРСЬКИЙ ЗАМОК. НАРИС З ІСТОРІЇ ОБОРОНИ ТА ТОПОГРАФІЇ ФОРТИФІКАЦІЙ PDF
Ігор ІГНАТЕНКО 69-84
ІСТОРИЧНІ РАЙОНИ ЧЕРНІГОВА ТА ДЕРЕВ’ЯНЕ І ЦЕГЛЯНЕ БУДІВНИЦТВО У МІСТІ ВПРОДОВЖ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Без заголовку
Данило РИГА 85-99
НІЖИНСЬКІ ГРЕЦЬКІ КУПЦІ ЗОСИМИ: ПІДПРИЄМНИЦЬКА, ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ PDF PDF
Олександр ПИЛИПЕНКО 100-106
УПОРЯДКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ШЛЯХІВ У ЧЕРНІГОВІ НАПРИКІНЦІ XIХ – ПОЧАТКУ XХ СТ. PDF
Любов ШАРА 107-114
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПИСКОПА ВЕНІАМІНА (БИКОВСЬКОГО) PDF
Віталій ГЕРАСИМЕНКО 115-123
ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ТА ІГУМЕН АЛІПІЙ (ЯКОВЕНКО) PDF
Віталій ШУМІЛО 124-137
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ У ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ PDF
Олександра КІРІЧЕНКО 138-143
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ПРП. ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО І ЙОГО ЗВ’ЯЗКИ З ЧЕРНІГІВЩИНОЮ PDF
Сергій ШУМИЛО 144-163
ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ОБРАННЯ РЕКТОРА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ КОЛЕГІЇ У 1693 Р. PDF
о. Юрій МИЦИК 164-167
НОВІ ВІДОМОСТІ З ІСТОРІЇ САДИБИ КОЧУБЕЇВ У БАТУРИНІ PDF
Наталія РЕБРОВА 168-172
УНІФІКАЦІЯ СТАТУСУ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ ЗГІДНО З “РЕМЕСЛЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ” 1785 Р. PDF
Світлана ЩЕРБИНА 173-178
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ О. Ф. ЛІНДФОРСА ПІД ВПЛИВОМ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Павло ЮЦЕВИЧ 179-187
З ІСТОРІЇ РЕСТАВРАЦІЇ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЮ КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО В БАТУРИНІ У 1947–1949 рр. PDF
Тетяна ОКСІНЬ 188-192
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИШ: ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО СКЛАДУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (20-30-ті рр. ХХ ст.) PDF
Олександр КОМАРНІЦЬКИЙ 193-203
“НІКОЛИ ... НЕ ЖАЛІВ Я, ЩО НЕ ВДАЛИСЯ ВСЯКІ КОМБІНАЦІЇ, ... ЩОБ УКРАЇНІЗУВАТИ ГЕТЬМАНСЬКЕ МІНІСТЕРСТВО”: СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ ТА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ- ФЕДЕРАЛІСТІВ ЗА ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ (КВІТЕНЬ–ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ) PDF
Світлана ІВАНИЦЬКА 204-217
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛІЄНТЕЛИ КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА МЕНШИКОВА У 1709–1727 рр. PDF
Ганна ФІЛІПОВА 218-229
УПРАВЛІНСЬКИЙ АПАРАТ В РКУ І ВЗО ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ ТРЕТІМ РАЙХОМ PDF
Аліна ІВАНЕНКО 230-244
ЗДОБУТКИ ЧИ ТОПТАННЯ НА МІСЦІ? СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ У БОЛГАРІЇ (1887–1894 РР.) PDF
Дмитро МИКОЛЕНКО 245-253
ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ КАНАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПРО ГЕОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ У СВІТІ (1945–1949 РР.) PDF
Вадим ТКАЧЕНКО 254-265
Рецензія : Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам’ять / Упорядник В. І. Марочко; За матеріалами О. М. Веселової, В. Я. Веселова. Київ: видавець Мельник М. Ю., 2019. 1176 с. PDF
Микола ГОРОХ 266-269
Рецензія : Список репресованої літератури: Заборонені видання 1920–30-х років / Упоряд. С. І. Білокінь. Київ: Українські пропілеї, 2018. 520 с. PDF
Тамара ДЕМЧЕНКО 269-272