Сіверянський літопис


Банер журналу "Сіверянський літопис"

Шеф-редактор:
С.О. Павленко —журналіст, краєзнавець, історик-мазепознавець (E-mail)

Головний редактор:
С.М. Шуміло — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)

Заступники головного редактора:
В.О. Дятлов — доктор історичних наук, професор, перший проректор, проректор з наукової роботи,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
О.Б. Коваленко — кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)

Редакційна колегія:
А.М. Боровик — доктор історичних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
О.М. Веремейчик —кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
Г.В. Вертієнко — кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, Україна (E-mail)
С.Ф. Вєрємєєв — кандидат історичних наук, доцент, Гомельський державний університет імені Ф. Скорини, Білорусь (E-mail)
О.І. Галенко — кандидат історичних наук, керівник Сектору дослідження цивілізацій Причорномор'я Відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України, доцент кафедри історії, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Україна (E-mail)
В.О. Дятлов — доктор історичних наук, професор, перший проректор, проректор з наукової роботи,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
Я.В. Капранов — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця,
Київський національний лінгвістичний університет, Україна (E-mail)
О.Б. Коваленко — кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
І.В. Кондратьєв —кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
Т.П. Льоннґрен — доктор філологічних наук. професор Університета Тромсе UiT, UiT The Arctic University of Norway, Норвегія (E-mail)
С.М. Ляшко —кандидат історичних наук, старший науковий співробітник провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна (E-mail)
О.О. Маврін — кандидат історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Україна (E-mail)
Р.В. Маньковська —доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут історії України, НАН України, Україна (E-mail)
Є. Остапчук — доктор теології, професор, декан богословського факультету, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Польща (E-mail)
А.М. Острянко — кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
В.М. Пекарчук — доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права,
Академія державної пенітенціарної служби, Україна (E-mail)
С.М. Плохій — доктор історичних наук, професор, директор Гарвардського українського наукового інституту, США (E-mail)
В.М. Половець — доктор історичних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
О.А. Прігарін —доктор історичних наук, доцент кафедри археологіх та етнології України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна (E-mail)
О.Я. Рахно —кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
Ґ. Хаусман — доктор історичних наук, професор, Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Німеччина (E-mail)
В.Г. Ченцова — кандидат історичних наук, UMR 8167 Orient et Méditerranée (Monde byzantin), Франція (E-mail)
О.Є. Черненко —кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)
Д. Чишмеджиєв —доктор історичних наук, професор, Болгарська академія наук, Болгарія (E-mail)
Н.В. Шліхта — кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри історії, Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Україна (E-mail)
К.М. Ячменіхін —доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна (E-mail)

Редакційна рада:
І.М. Аліференко — директор Чернігівської обласної універсальної бібліотеки імені В.Г. Короленка, Україна
О.Я. Гаранін — кандидат історичних наук, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Україна
І.Б. Гирич — доктор історичних наук, член-кореспондент Української вільної академії наук, Україна
С.Л. Лаєвський —директор Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського, Україна
В.М. Лозовий — видавець науково-дослідницьких видань, Україна
О.П. Моця — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту археології, член-кореспондент НАН України, Україна
Ю.А. Мицик — доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту української археографії таджерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Україна
Г.В. Папакін — доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії таджерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Україна
М.О. Носко — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Україна
Н.Б. Реброва — генеральний директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця", Україна
Т. Розен — PhD in Slavonic Languages, University of Gothenburg, Швеція
О.Г. Самойленко — кандидат історичних наук, доцент, ректор Ніжинського державного університету імені М.В. Гоголя, Україна
В.А. Смолій — доктор історичних наук, Академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України, Україна
Ю.О. Соболь — директор Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів Стародавній", Україна
С.В. Шумило — директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні, Україна
О.П. Реєнт —доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України, Україна

Випускові редактори:
С.А. Токарєв — кандидат історичних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна
Е.Л. Міден — фахівець відділу міжнародних зв'язків, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна

Науковий журнал "Сіверянський літопис" засновано у 1995 році. З історією видання можна ознайомитись за (посиланням. Редколегія журналу приймає до публікації дослідження зі спеціальностей 032 «Історія та Археологія» та 035 «Філологія» (за умови дотримання тематики, а саме: історія мови та літератури).
Журнал видається за фінансової підтримки Чернігівської облдержадміністрації.

Засновники: Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Національна спілка краєзнавців України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Згідно з додатком до постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1-05/4 журнал "Сiверянський лiтопис" включено у перелiк наукових видань, публiкацiї яких зараховуються до результатiв дисертацiйних робiт з iсторiї.

Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 23837-13677Р від 3 квітня 2019 р., видане Міністерством юстиції України.

Адреса редакцiї: вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14013, Україна

Телефон для довiдок: +38(066)637-2089

Старий сайт журналу: www.siver-litopis.cn.ua
Архів номерів з 1995 р.: http://www.siver-litopis.cn.ua/arch.htm

Журнал надсилається також до бібліотек, наукових, освітніх та культурологічних закладів України, США, Канади, Англії.

Анонси

 

ЗМІНЕНО СТРУКТУРУ СТАТЕЙ

 
Починаючи з №1 за 2020 р. змінено структуру статей у "Сіверянському літописі". Подробиці читайте у керівництві для авторів.  
Опубліковано: 2020-03-26 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 2 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

НЕВІДОМЕ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ НА ІКОНІ ПОКРОВИ БОГОРОДИЦІ З НОВГОРОДА-СІВЕРСЬКОГО PDF
Максим БЛАКИТНИЙ (M. BLAKYTNY) 4-8
З НОВОВІДКРИТОГО ЛИСТУВАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK) 9-26
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ГОСПОДАРСТВО МЕНСЬКОЇ СОТНІ НАПРИКІНЦІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. PDF
Дмитро КАЗІМІРОВ (D. KAZIMIROV) 27-41
ДЕРЕВОРІЗЬБЛЕННЯ ТА ІКОНОСТАСИ ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТЬ PDF
Анатолій АДРУГ (A. ADRUH) 42-59
БУНЧУКОВИЙ ТОВАРИШ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ ГРИГОРІЙ ГОЛУБ ТА ЗАСНУВАННЯ НИМ СКИТУ «ЧОРНИЙ ВИР» НА АФОНІ PDF
Сергій ШУМИЛО (S. SHUMYLO) 60-80
ДУХОВНА ОСВІТА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У 1870–1882 рр. PDF
Віталій ГЕРАСИМЕНКО (V. GERASYMENKO) 81-88
НАСТОЯТЕЛЬ ТРОЇЦЕ-ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ГЕОРГІЙ (СМЕЛЬНИЦЬКИЙ) ЯК ОДИН ІЗ ІДЕОЛОГІВ ІПЦ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЛІДЧИХ СПРАВ PDF
Віталій ШУМІЛО (V. SHUMILO) 89-106
ДО ПИТАННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄЛЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ НА ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Олександр ЛИТОВЧЕНКО (O. LYTOVCHENKO) 107-115
ЗАКРИТТЯ ТРОЇЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ У М. ЧЕРНІГОВІ НА ПОЧАТКУ 1960-Х РОКІВ PDF
Тетяна МИКОЛАЙКО (T. MYKOLAYKO) 116-122
З НОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ІСТОРІЇ СІВЕРЩИНИ (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 18) PDF
о. Юрій МИЦИК (pr. Yu. MYTSYK), Інна ТАРАСЕНКО (I. TARASENKO) 123-162
ДОКУМЕНТИ З ОСОБОВОГО ФОНДУ АНДРІЯ ЖУКА ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Частина 1) PDF
Олександр ПИЛИПЕНКО (O. PYLYPENKO) 163-170
ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ КАВАЛЕРІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. PDF
Олексій КОЛЄВАТОВ (O. KOLIEVATOV) 171-177
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА СТОРІНКАХ «НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» PDF
Анатолій БОРОВИК (A. BOROVYK) 178-185
МИТРОПОЛИТ АРСЕНІЙ МАЦІЄВИЧ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПОЧ. XX–XXI СТ. PDF
Володимир ЧИСТЯКОВ (V. CHISTYAKOV) 186-201
ПРОБЛЕМА МАСОНСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Наталія ЛАШУК (N. LASHUK) 202-210
«РУНО ОРОШЕННОЄ» В МЕТАФОРИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СВТ. ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА PDF
Архиєпископ Ігор ІСІЧЕНКО (archbishop I. ISICHENKO) 211-223
Рецензія : Потапенко М., Прудько В., Ємельянов В. Ніжин в добу Української революції 1917–1921 рр. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. 104 с. PDF
Тамара ДЕМЧЕНКО (T. DEMCHENKO) 224-227