«РУНО ОРОШЕННОЄ» В МЕТАФОРИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СВТ. ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА

Архиєпископ Ігор ІСІЧЕНКО (archbishop I. ISICHENKO)

Анотація


Метою статті є аналіз художньої структури збірника богородичних оповідань Димитрія Туптала «Руно орошенноє» (Чернігів, 1683). Ця книга займає особ-ливе місце в творчості видатного українського письменника епохи Бароко Димит-рія Туптала, оскільки нею хронологічно відкривається літературна діяльність майбутнього упорядника «Житій святих» або «Четьїх Міней» (1684–1705). Попри це, національне літературознавство оцінювало збірник стримано або й критично. Адже і позитивістська методологія кінця ХІХ – початку ХХ ст., і радянське літературознавство мали за критерій оцінки твору його народність, політичну актуальність, відповідність ідейно-тематичного спрямування твору вимогам суспільного прогресу. Обрана в статті структуральна методологія, сполучена з інтертекстуальним аналізом, дозволяє виявити широкий спектр концептуально містких елементів, які складаються в довершену систему художнього відображення маріологічної доктрини. Ключовим поняттям для розкриття художньої структури тексту є метафора. Її визначальна роль у збірнику відповідає тексто-творчій стратегії барокового мистецтва. Наукова новизна статті полягає в описі конотаційних полів центральної метафори «руна орошенного» й виявленні у взаємодії цих полів авторської стратегії. Інтенційність тексту розкривається в перспективі архетипної алегорії пастуха й отари, визначеної євангельськими прит-
чами. Руно, тобто овеча вовна, виокремлюється з архетипної алегорії й перетворюється на містку метафору з широкою конотаційною сферою. Антитетичний характер цієї метафори виявляється продуктивним для розгортання на рівні вступних розділів і однотипно побудованих частин концепту Богородиці як
простору єднання Неба і землі. У статті робляться висновки про те, що метафорична структура відображає одну з найфундаментальніших концепцій християн-ської доктрини і визначає дискурсивну стратегію автора. Опозиція «Небо – земля» в її онтологічному сенсі оприявнюється в образі Чернігівсько-Іллінської ікони, краплі на якій сприймаються за благодатний знак слізної молитви Богородиці. Топос одягу Богородиці (покрова – «омофор») семіотизується, розвиваючи закладену в природі вовняного вбрання інтенційність. Сама текстотворча діяльність інтерпретується як дарування читачеві/слухачеві живлющої води.

 

DOI: 10.5281/zenodo.3860706


Ключові слова


Димитрій Туптало; Богородиця; Чернігівсько-Іллінська ікона; бароко; метафорична стратегія; когнітивні функції; дискурсивна програма; топос; концепт; агіографія; патерик

Повний текст:

PDF

Посилання


Akafistnyk. (2007). [The collection of acafists]. Vol. 1. Kyiv, Ukraine : Vyd. viddil UPTs KP.

Akafistnyk. (2007). [The collection of acafists]. Vol. 2. Kyiv, Ukraine : Vyd. viddil UPTs KP.

Akafistnyk. (2007). [The collection of acafists]. Vol. 3. Kyiv, Ukraine : Vyd. viddil UPTs KP.

Bibliia. Knyhy Sviatoho Pysma Staroho ta Novoho Zavitu: Chetvertyi povnyi pereklad z davnohretskoi movy [hieromon. Rafail Turkoniak]. (2011). [Bible. Old and New Testament Scriptures: The Fourth Full Translation from Ancient Greek]. Kyiv, Ukraine : Ukrainske Bibliine tovarystvo.

Bilous, P. (2009). Istoriia ukrainskoi literatury XI–XVIII st.: Navchalnyi posibnyk. [History of Ukrainian literature of the XI–XVIII centuries: A textbook]. Kyiv, Ukraine : Akademiia.

Borisova, T. S. (2019). Czerkovnoslavyanskij kanon i ego pereosmy`slenie v e`pokhu barokko: na materiale knigi «Runo oroshennoe» Dimitriya Rostovskogo [Church Slavonic canon and its reinterpretation in the Baroque era: on the material of the book «The Bedewed Fleece» by Dmitry Rostovsky]. Izvestiya Yuzhnogo federal`nogo universiteta. Filologicheskie nauki, 1, 58–66.

Vozniak, M. (1921). Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]. Vol. 2. Ch. 1.

Hrytsai, M. S., Mykytas, V. L., and Sholom, F. Ia. (1978). Davnia ukrainska literatura [Early Ukrainian literature]. Kyiv, Ukraine : Vyshcha shkola.

Dimitrievskie chtenyia: nauch. konf. Pervyie Dimitrievskie chtenia : Materialy nauch. konf., 2-124 apr. 1996 g. (1996). [Dymytrii readings: scientific. conf. The first Dimitrii readings: Materials of the scientific. conf., April 21–24, 1996]. St. Petersburg, Russia.

Dimitrij Rostovskij, svyatitel. (2013). Chuda presvyatoj i preblagoslovennoj Devy` Marii [Miracles of the Most Holy and Most Blessed Virgin Mary. Chernihiv, Ukraine : Vyera i Zhizn.

Dymytrii Tuptalo. (1683). Runo oroshennoie [The Bedewed Fleece]. Chernihiv, 1683.

Dmytro Tuptalo. (2009). Runo oroshennoie [The Bedewed Fleece]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle, 1, 30–50.

Dmytro Tuptalo u sviti ukrainskoho baroko: Zb. nauk. Prats (2007). [Dymytrii Tuptalo in the Ukrainian Baroque World: A Collection of Scientific Papers]. B. S. Krysa (Ed.). Lviv, Ukraine : Artos; Apriori.

Diachenko, G., prot. (1900). Polnyj czerkovnoslavyanskij slovar [Complete Church Slavonic Dictionary.]. Moscow, Russian Empire.

Yefremov, S. (1924). Istoriia ukrainskoho pysmenstva [History of Ukrainian Writing.]. Vol. 4. Kyiv, Ukraine; Liaiptsig, Germany.

Zapasko, Ya., and Isaievych, Ya. (1981). Pamiatky knyzhkovoho mystetstva. Kataloh starodrukiv, vydanykh na Ukraini [Book Art Monuments. Catalog of old printed books published in Ukraine.]. Book 1. Lviv, Ukraine : Vyshcha shkola. Vyd-vo pry Lvivskomu derzhavnomu universyteti.

Zolotniczkij, N. F. (1913). Tsvety v legendakh i predaniyakh [Flowers in legends and traditions]. St. Petesburg, Russian Empire : Izd-vo A.F. Devrien.

Iyereiskii molytvoslov [priestly prayer book]. (1906). Lviv, Ukraine : Tipom Stavropyhiiskaho instytuta.

Irtuhanova, T. (2013). Avtor u «Runi oroshennomu» Dymytriia Tuptala. [The author in Dymytrii Tuptalo`s «The Bedewed Fleece”]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu Kyievo-Mohylianska akademiia]. Ser.: Filolohiia. Literaturoznavstvo, 222, 210, 72–75.

Irtuhanova, T. (2019). Naratyvni osoblyvosti opovidan-mirakliv u «Runi oroshennomu» Dymytriia Tuptala [Narrative features of the miracle stories in Dymytrii Tuptalo`s «The Bedewed Fleece”]. Pivdennyi arkhiv (filolohichni nauky), 77, 17–21.

Irtuhanova, T. (2011). Nauka skladannia propovidi i «Runo oroshennoie» Dymytriia Tuptala [The science of preparation of sermon and Dymytrii Tuptalo`s The Bedewed Fleece]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva, 16, 117–120.

Irtuhanova, T. R. (2012). «Runo oroshennoie» Dymytryia Tuptala v istoryko-literaturnomu dyskursi. [Dymytrii Tuptalo`s «The Bedewed Fleece» in historical and literary discourse]. Tainy khudozhnoho tekstu (do problemy poetyky tekstu), 14, 40–46.

Irtuhanova, T. (2018) Yavyshche kulturnoi pamiati y «Runo oroshennoie» Dymytriia Tuptala [The phenomenon of cultural memory and Dymytrii Tuptalo`s «The Bedewed Fleece”]. Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny, 4, 79–82.

Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]. (1954). Vol. 1. Kyiv, USSR : Vyd-vo AN URSR.

Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]. (1967). Vol. 1. Kyiv, USSR : Naukova dumka.

Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]. (2014). Vol. 2. Kyiv, Ukraine : Naukova dumka.

Ioan Moskh, blazh. (2007). Luh dukhovnyi [The Spiritual Meadow]. Lviv, Ukraine : Misioner.

Komashko, N. I. (2009). Iljinskaya Chernigovskaya ikona Bozhiej Materi [Elijah Chernihiv Icon of the Theotokos]. Pravoslavnaya e`ncziklopediya. Vol. 22. Moscow, Russia : Czerkovno-nauchny`j czentr «Pravoslavnaya e`ncziklopediya». Pp. 360–365.

Krekoten, V. I. (1983). Opovidannia Antoniia Radyvylovskoho: Z istorii ukrainskoi novelistyky XVII st. [Antony Radivilovsky’s Stories: From the History of Ukrainian Novelty of the 17th Century]. Kyiv, USSR : Naukova dumka.

Ohiienko, I. I. (1994) Istoriia ukrainskoho drukarstva [History of Ukrainian printing]. Kyiv, Ukraine : Lybid.

Ohonovskyi, O. (1887). Istoriia literatury ruskoi [History of Ruthenian Literature]. Vol. 1. Lviv, Austro-Hungarian Empire.

Pervyоe pravoslavnyоe Svyato-Dimitrievskie chteniya [The first Orthodox Saint Demetrius readings]. (2019). Retrieved from https://zeml-trub.ru/society/2019/11/01/pervye-pravoslavnye-svyato-dimitrievskie-chteniya/.

Polnoe sobranie russkikh letopisej. T. 2. Ipat`evskaya letopis` [Complete collection of Russian chronicles. Vol. 2. Hypatian Codex]. (1908). Vol. 2. St. Petersburg, Russian Empire.

Tarasenko, O. (2009). Obraz hetmana Ivana Mazepy u panehiryku z tvoru «Runo oroshennoe» [The image of Hetman Ivan Mazepa in the eulogy of the work «The Bedewed Fleece”]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle, 6, 80–82.

Tesauro, E. (2002). Podzornaya truba Aristotelya [The Aristotelian Telescope]. St. Petersburg, Russia : Alitejya.

Trebnyk Petra Mohyly: Perevydannia z oryginalu, shcho poiavyvsia u drukarni Kyievo-Pecherskoi Lavry 16 hrudnia 1646 roku [Peter Mohyla’s Euchologion: A reissue from the original that appeared in the printing house of the Kyiv Caves Lavra on December 16, 1646]. (1988). Kanberra; Munich; Paris : Vyd. UAPTs v Avstralii i Novii Zeliandii; NTSh v Evropi, Akadem. Vyd-va d-ra Petra Beleia.

Franko, I. (1983). Istoriia ukrainskoi literatury. Chast persha [History of Ukrainian Literature. Part One]. Franko I. (1983). Zibrannia tvoriv: U 50 t. Vol. 40. Kyiv, USSR : Naukova dumka. Pp. 7–370.

Tsynkalovskyi, O. (1986). Stara Volyn i Volynske Polissia [Old Volyn and Volyn Polesia]. Vol. 2. Winnipeg, Canada : Volyn.

Shlyapkin, I. A. (1891). Sv. Dimitrij Rostovskij i ego vremya (1651–1709 g.) [St. Demetrius of Rostov and his time (1651–1709)]. St. Petersburg, Russian Empire.

Bercoff, G. B. (2009). Old and New Narrative: «Runo orošennoe» by Dimitrij Tuptalo, Metropolitan of Rostov. Старобългарска литература, 41–42, 359–366.

Deprez, V., o. (1999). OSB. Początki monastycyzmu / Przekł. Janina Dembska. Vol. 1. Tyniec, Poland : Wyd-wo benedyktynów.

Jacobus de Voragine. (1995). The Golden Legends: Readings on the Saints. W. G. Ryan. Princeton (Tr.). Vol. 1. XVIII. New Jersey, USA : Princeton University Oress.

Jerome. (1998). Life of Paul of Thebes. Early Christian Lives. C. White (Tr.). London, UK : Penguin Books. Pp. 71–84.

Lakoff, G, and Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL : University of Chicago Press.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Архиєпископ Ігор ІСІЧЕНКО (archbishop I. ISICHENKO)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Сіверянський літопис, 1995-2020